Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo

Naziv
Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
81442
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati student(ic)e s korpusom suvremenog hrvatskog pjesništva – s pjesničkim tekstovima, opusima i poetikama nastalim nakon Drugog svjetskog rata: od poraća pa sve do danas.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: pregled razdoblja – o smjenama poetika i modelima kritičke sistematizacije
 2. Pjesma kao svjetotvorba; kompozicija lirske pjesme. Vesna Parun
 3. Krugovaši – povijesno-poetičke odrednice generacije. Slavko Mihalić
 4. Ivan Slamnig
 5. Antun Šoljan i Josip Pupačić
 6. Šezdesete - časopis Razlog. Pjesma u prozi. Danijel Dragojević: Kornjača i drugi predjeli
 7. Danijel Dragojević
 8. Na pragu sedamdesetih – (post)avangarda, konkretizam, intermedijalnost. Josip Sever i Borben Vladović
 9. Sedamdesete – Pitanja: postmodernizam. Zvonko Maković
 10. Branko Maleš. Časopis Off: semantički konkretizam.
 11. Osamdesete – poetičke odrednice. Časopis Quorum. Anka Žagar
 12. Delimir Rešicki
 13. Devedesete i nulte. Što je to stvarnosna poezija? Tatjana Gromača
 14. Ana Brnardić i Marko Pogačar
 15. Evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Samostalna interpretacija tekstova suvremene hrvatske poezije
 2. Analiza stilskih značajki opusa pojedinog pjesnika / pjesnikinje
 3. Povezivanje suvremenih hrvatskih pjesnika s tendencijama u europskoj književnosti
Metode podučavanja
Ex-catedra predavanja. Grupne rasprave i interakcija sa studentima. Seminari.
Metode ocjenjivanja
ocjena iz individualnog seminara usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Bagić, Krešimir: 'Praznina' u suvremenom hrvatskom pjesništvu, u: Treba li pisati kako dobri pisci pišu
 2. Pavličić, Pavao: Mala tipologija moderne hrvatske lirike
 3. Milanja, Cvjetko: Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000, I., II. i III. dio
 4. Mrkonjić, Zvonimir, Suvremeno hrvatsko pjesništvo
Dopunska literatura
 1. Pejaković, Hrvoje: Prostor pisanja i čitanja
 2. Bagić, Krešimir: Živi jezici
 3. Maroević, Tonko: Skladište mješte sklada

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar