Osnove ranokršćanske arheologije

Naziv
Osnove ranokršćanske arheologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
170497
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj ovoga predmeta je na temelju predavanja i proseminara savladavanje temeljnih znanja iz područja ranokršćanske arheologije iz razdoblja vladavina cara Konstantina i njegovih nasljednika. Studenti će pisanjem proseminarskih radova moći usvojiti znanja o ranokršćanskoj ikonografiji na primjeru arheoloških nalaza iz Hrvatske i s područja čitavog Rimskog carstva.
Sadržaj
 1. Proseminarska radionica (povijesni okvir + osnove pretraživanja kataloga i baza podataka potrebne za samostalno pretraživanje literature)
 2. Proseminarska radionica (uvod + osnovne napomene o načinu pisanja proseminarskog rada.
 3. Proseminarska radionica (literatura–definicija + osnovne napomene o načinu izlaganja i prezentiranja proseminarskog rada)
 4. Pregled ranokršćanskog arheološkog nasljeđa predkonstantinovog razdoblja + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 5. Osnivanje Konstantinopola i profana arhitektura konstantinovog razdoblja u Rimu + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 6. Prve crkve u Rimu i njihovi graditeljski uzori + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 7. Bazilike s ophodom+ Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 8. Ranokršćanske crkve u Palestini + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 9. Pregled ranokršćanskog graditeljskog nasljeđa u Carstvu+ Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 10. Dvojne crkve+ Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 11. Počeci hodočašćenja i samostana + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 12. Sarkofazi + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 13. Mozaici + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 14. Ranokršćanstvo u Hrvatskoj u doba Konstantina i njegovih nasljednika+ Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 15. Pismeni ispit + Izlaganja studentskih proseminarskih radova

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći interpretirati povijesnu pozadinu ranokršćanskog razdoblja u vrijeme vladavine cara Konstantina i njegovih nasljednika
 2. Studenti će moći interpretirati društvene i religijske promjene u razdoblju vladavine cara Konstantina i njegovih nasljednika
 3. Studenti će moći samostalno prepoznati ranokršćanske artefakte i interpretirati ikonografske motive
 4. Studenti će moći raspoznati graditeljske elemente ranokršćanskih crkava i pravilno interpretirati različite tipove ranokršćanskih crkava
 5. Studenti će moći razlikovati ranokršćanske sarkofage po tipovima i ikonografiji
 6. Studenti će moći razlikovati ranokršćanske mozaike i ranokršćanske crkve u kojima se nalaze
 7. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka
 8. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način pisanja proseminarskog rada
 9. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja proseminarskih radova ostalih studenata
 10. Studenti će moći izložiti proseminarski rad pred drugim studentima
 11. Studenti će moći objasniti kronologiju razvoja ranoga kršćanstva konstantinovog razdoblja u Hrvatskoj
Metode podučavanja
Predavanje + Powerpoint prezentacija proseminarske radionice + proseminar
Metode ocjenjivanja
Uspješno položen pismeni ispit + ocjena iz proseminara. Proseminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom – „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1). Ukupnu ocjenu proseminara čine: a) pisani rad (50% ukupne ocjene), b) izlaganje vlastitog rada (25% ukupne ocjene) c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene) Ukupnu ocjenu iz kolegija čini srednja vrijednost ocjene iz pismenog ispita i ocjene iz proseminara.

Obavezna literatura
 1. M. Sanader, Ranokršćanska arheologija – Od početaka do konstantinskog obrata, Zagreb: Školska knjiga, 2016.
 2. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Kingsport 1986.
Dopunska literatura
 1. Popis dodatne literature za pisanje proseminarskog rada se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi.
 2. A. Rebić, J. Fućak, B. Duda (ur.), Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz La Bible de Jerusalem, Zagreb 1994
 3. A. Badurina (ur.), Leksikon ikonografije, simbolike i liturgike zapadnog kršćanstva, Zagreb 1990.
 4. Lexikon der christliche Ikonographie 1 – 8, Rom – Freiburg – Basel – Wien 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar