Poglavlja iz njemačke književnosti - "Dokumentarliteratur"

Naziv
Poglavlja iz njemačke književnosti - "Dokumentarliteratur"
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118024
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Posredovanje temeljnih pojmova dodirnoga jezikoslovlja, senzibiliziranje studenata za omniprezentnost različitih dimenzija jezičnih dodira u društvenoj i kulturnoj praksi te razvijanje jezične tolerancije.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
studentske prezentacije pojedinih jedinica sadržaja kolegija na temelju propisane literature, grupni rad, rasprava
Metode ocjenjivanja
izrada seminarskoga rada

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij