Povijest filozofije - seminar: Heidegger, K stvari mišljenja

Naziv
Povijest filozofije - seminar: Heidegger, K stvari mišljenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170898
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Heideggerovo djelo K stvari mišljenja zapravo je zbirka triju Heideggerovih tekstova napisanih u razdoblju od 1962. do 1964. godine. Prvi od njih nosi naslov Vrijeme i bitak (1962.), što je bio planirani naslov trećeg odsjeka prvoga dijela Bitka i vremena, koji je jednako kao i cijeli drugi dio, koji je trebao sadržavati „Osnovne crte fenomenologijske destrukcije povijesti ontologije na niti vodilji problematike temporalnosti“, ostao nepromišljen i nenapisan. Nije međutim riječ o nastavku ranoga djela, nego o posve novoj postavci istoga „vodećeg pitanja“, naime pitanja o smislu bitka kao pitanja o odnosu bitka i vremena. Ovdje Heidegger promišlja vrijeme samoga bitka, koje sada prethodi vremenitosti tubitka te vodi k središnjem pojmu Heideggerova kasnog miljenja – Ereignis, iz kojega proizlaze kako bitak tako i vrijeme. Drugi tekst pod naslovom Kraj filozofije i zadaća mišljenja (1964.) promišlja kraj filozofije kao mišljenja prvoga početka povijesti u Grka, koje ostaje u granicama bitka bića i istine kao adekvacije. Kao zadaća budućeg budućeg mišljenja, koje nastupa s krajem filozofije, otkriva se očuvanje istine samoga bitka, koja se misli kao čistina (Lichtung). U tekstu Moj put u fenomenologiju (1963.) Heidegger objašnjava razvoj svoga misaonoga puta i utjecaj koji je na njega izvršila Husserlova fenomenologija od početka njegova studija filozofije 1910. godine pa sve do kraja dvadesetih godina 20. stoljeća. Kroz studij Heideggerova djela K stvari mišljenja iz 1959. godine kolegij uvodi studente u Heideggerovo kasno mišljenje, i to takozvanu treću fazu, koja produbljuje tzv. bitkovnopovijesno mišljenje prema mišljenju Ereignis-a.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. razumijevanje Heideggerovog djela K stvari mišljenja
 2. sposobnost povezivanja Heideggerovog spisa Vrijeme i bitak sa spisom Bitak i vrijeme
 3. temeljno razumijevanje Heideggerovog povijesnog mišljenja bitka
Metode podučavanja
studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje Heideggerova teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Metode ocjenjivanja
pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje Heideggerova teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Obavezna literatura
 1. Heidegger, M., Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Zagreb, 1996.
Dopunska literatura
 1. Heidegger, M., Bitak i vrijeme, Zagreb, 1985.
 2. Barbarić, D., Zrcalna igra četvorstva, Zagreb, 2008.
 3. Batovanja, V., Martin Heidegger: mišljenje koje se više ne razumije kao metafizika, Zagreb, 2007.
 4. Barbarić, D., Zrcalna igra četvorstva, Zagreb, 2008.
 5. Heidegger, M., Bitak i vrijeme, Zagreb, 1985.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij