Povijest filozofije - seminar: Platon, Sofist

Naziv
Povijest filozofije - seminar: Platon, Sofist
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170903
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija da osposobi studente za studij i razumijevanje Platonovog Sofista. U seminaru se kroz zajedničko čitanje i interpretaciju, te izlaganje seminarskih radova i diskusiju, obrađuju jedno od temeljnih djela Platonove filozofije.
Sadržaj
 1. studij i komentar Platonog Sofista
 2. studij i komentar Platonog Sofista
 3. studij i komentar Platonog Sofista
 4. studij i komentar Platonog Sofista
 5. studij i komentar Platonog Sofista
 6. studij i komentar Platonog Sofista
 7. studij i komentar Platonog Sofista
 8. studij i komentar Platonog Sofista
 9. studij i komentar Platonog Sofista
 10. studij i komentar Platonog Sofista
 11. studij i komentar Platonog Sofista
 12. studij i komentar Platonog Sofista
 13. studij i komentar Platonog Sofista
 14. studij i komentar Platonog Sofista
 15. studij i komentar Platonog Sofista

Ishodi učenja
 1. razumijevanje Platonovog Sofista
Metode podučavanja
studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje Heideggerova teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Metode ocjenjivanja
pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje Heideggerova teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Obavezna literatura
 1. Platon, Sofist, Zagreb, 1975.
Dopunska literatura
 1. Guthrie, W. K. C., Povijest grčke filozofije I-VI, Zagreb, 2005.-2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij