Povijest filozofije - seminar: Uvod u povijest filozofije

Naziv
Povijest filozofije - seminar: Uvod u povijest filozofije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170897
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Polazeći od samoodređenja filozofije u različitim likovima njena povijesnog očitovanja kolegij pruža uvid u svezu između povijesti i filozofije, te u zakonitost slijeda povijesnih epoha filozofije. Ispituje se jedinstvo filozofije i njena povijesno nastala unutarnja raščlanjenost: likovi i principi filozofije i njihov međusobni odnos. Kroz proučavanje povijesne mijene pojma filozofije istražuje se povijesni postanak i razvoj filozofijskih disciplina, kao i povijesni odnos između filozofije i znanosti. Kolegij služi kao uvod u studij povijesti filozofije, koji čini znatan dio ukupnog programa studija filozofije. Cilj predmeta je uputiti studente u razumijevanje povijesnosti filozofije, te omogućiti uvid u smisao studija povijesti filozofije u sklopu studija filozofije.
Sadržaj
 1. Povijesnost filozofije
 2. Epohe i razdoblja u povijesti filozofije
 3. Jedinstvo filozofije i njena povijesno nastala unutarnja raščlanjenost: povijesni likovi filozofije
 4. Unutarnja zakonitost povijesne mijene filozofije
 5. Povijest filozofije i filozofija povijesti
 6. Posvijesnotvornost i svjetotvornost filozofije
 7. Filozofija i grčki svijet
 8. Filozofijske pretpostavke kršćanskog srednjovjekovnog svijeta
 9. Filozofijsko porijeklo modernih znanosti i tehnike i znanstveno-tehnički svijet
 10. Povijest filozofije i filozofijska filologija
 11. Zadaća i smisao studija povijesti filozofije
 12. Povijesno podrijetlo i izvori filozofije
 13. Filozofija i njena povijesna predaja
 14. Povijest filozofije i historija filozofije
 15. Povijest filozofije i povijesni jezici filozofije

Ishodi učenja
 1. razumijevanje povijesnosti filozofije
 2. stjecanje uvida u smisao studija povijesti filozofije
 3. razumijevanje odnosa između povijesti filozofije i filozofijske filologije
 4. razumijevanje uloge filozofijske hermeneutike u studiju povijest filozofije
 5. razumijevanje odnosa između povijesti filozofije i povijesti svijeta
Metode podučavanja
studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje odabranih tekstova pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Metode ocjenjivanja
pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje odabranog teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Obavezna literatura
 1. Gadamer, H.-G., Istina i metoda, Sarajevo, 1978.
 2. Hegel, G. W. F., Istorija filozofije, Beograd, 1978.
 3. Heidegger, M., Bitak i vrijeme, Zagreb,1985.
 4. Heidegger, M., Vrijeme i bitak, u: Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Zagreb, 1996.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij