Povijest talijanskog filma

Naziv
Povijest talijanskog filma
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
170171
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Auditorne vježbe
15

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente s najvažnijim periodima u povijesti talijanskog filma. Budući da se radi o kolegiju na preddiplomskom studiju, cilj je dati opći pregled razvoja talijanskog filma kroz povijest.
Sadržaj
 1. Počeci talijanskog filma
 2. Nijemi film
 3. Film u vrijeme fašizma
 4. Neorealizam
 5. Commedia all'italiana
 6. Autorski film 50-ih godina
 7. Autorski film 60-ih godina
 8. Talijanski western
 9. Talijanska komedija
 10. Autorski film 70-ih godina
 11. Društveno angažirani film
 12. Autorski film 80-ih godina
 13. Autorski film 90-ih godina
 14. Suvremeni talijanski film 1
 15. Suvremeni talijanski film 2

Ishodi učenja
 1. Poznavanje metodologije analize filmskog djela
 2. Poznavanje najvažnijih perioda u povijesti talijanskog filma
 3. Poznavanje opusa najvažnijih talijanskih redatelja (Fellini, Antonioni, Visconti i drugi)
 4. Obogaćivanje vokabulara
 5. Poznavanje najvažnijih perioda u povijesti talijanskog filma (neorealizam, komedija, autorski film)
 6. Poznavanje raznih filmski žanrova kroz povijest
 7. Poznavanje talijanske kulture, društva i jezika kroz film
Metode podučavanja
Sat se sastoji od uvodnog povijesnog dijela u kojem se studentima daje siri drustveni, povijesni i kulturoloski kontekst unutar kojeg su nastali filmovi koji se obradjuju u toj nastavnoj jedinici. Nakon toga slijedi filmoloski dio koji se sastoji od analize filma koji su studenti prethodno pogledali, diskusije i analize kulturoloskih i jezicnih posebnosti te filmskog jezika. Nakon predavanja slijedi seminar na kojem studenti izlazu svoje prezentacije vezane za filmove ili redatelje koji se obradjuju u sklopu programa.
Metode ocjenjivanja
Zavrsna ocjena sastoji se od tri dijela: seminarski rad, sudjelovanje u nastavi i usmeni ispit. Prati se rad, zalaganje, motiviranost i napredak studenta kroz cijeli semestar.

Obavezna literatura
 1. Gian Piero Brunetta, Cent'anni di cinema italiano I., dalle origini alla seconda guerra mondiale, 2004
 2. Verdone, Mario, Storia del cinema italiano, Newton Compton, Roma, 1995
 3. Grande, Maurizio, La commedia all'italiana, Bulzoni editore, Roma, 2003
 4. Mazzoleni, Arcangelo, L'ABC del linguaggio cinematografico. Strutture, analisi e figure nella narrazione per immagini, 2010
Dopunska literatura
 1. D'Amico, Masolino, La commedia all'italiana: il cinema comico in Italia dal 1945 al 1975, Il Saggiatore, Milano, 2008
 2. Micciché, Lino, Cinema italiano: gli anni '60 e oltre, biblioteca Marsilio, Venezia, 2002
 3. Magitti, Vincenzo, Lo schermo fra le righe. Cinema e letteratura del Novecento, 2007
 4. Manzoli, Giacomo, Cinema e letteratura, 2014

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar