Prevođenje književne proze

Naziv
Prevođenje književne proze
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
170220
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
14
Lektorske vježbe
7

Cilj
Moći analizirati objavljene i studentske prijevode književne proze sa švedskog na hrvatski, usporediti različita rješenja, argumentirati za i protiv određenih rješenja. Moći prevesti zadani broj kartica neobjavljene književne proze sa švedskog, kritički analizirati vlastite i tuđe prijevode na razini seminarske grupe.
Sadržaj
 1. Uvodni sat i predstavljanje kolegija, odabir prvih prijevoda. Analiza objavljenog prijevoda, seminarska obrada teme.
 2. Prva tema: švedski kriminalistički roman ('deckare'). Prijevod prvih nekoliko kartica jednoga aktualnog romana (M. P. Giolito: "Störst av allt"). Seminarska obrada teme.
 3. Druga tema: povijesni roman. Prijevod prvih nekoliko kartica jednoga aktualnog romana (J. Guillou: "Blå stjärnan"). Seminarska obrada teme.
 4. Treća tema: roman za djecu/mlade. Prijevod prvih nekoliko kartica odabranog romana (H. Mankell: "Hunden som sprang mot en stjärna"). Seminarska obrada teme.
 5. Četvrta tema: švedski kriminalistički roman ('deckare'). Prijevod prvih nekoliko kartica jednoga aktualnog romana (A.Dahl: "Utmarker"). Seminarska obrada teme.
 6. Peta tema: švedski kriminalistički roman ('deckare'). Prijevod prvih nekoliko kartica jednoga aktualnog romana (J. C. & R. Börjlind: "Springfloden"). Seminarska obrada teme.
 7. Šesta tema: imigrantska književnost i njezin jezik ('invandrarlitteratur'). Prijevod nekoliko kartica odabranog romana (J. H. Khemiri: "Ett öga rött"). Seminarska obrada teme.
 8. Sedma tema: zahtjevnija umjetnička proza. Prijevod nekoliko kartica odabranog romana (S. Larsson: "Autisterna"). Seminarska obrada teme.

Ishodi učenja
 1. Studenti će uz pomoć meta-jezika moći raspravljati o objavljenim te neobjavljenim vlastitim i tuđim prijevodima na hrvatski;
 2. argumentirano razmatrati i procijeniti različita moguća rješenja;
 3. tijekom semestra samostalno prevesti minimalno 10 kartica teksta sa švedskog izvornika na hrvatski;
 4. razvijati kritičke vještine čitanjem i procjenjivanjem tuđih prijevoda;
 5. uvježbavati vještine rasprave na seminarskoj razini i usmene prezentacije vlastitoga rada;
 6. uspoređivati i osvijestiti sličnosti i razlike aktualnih hrvatskih pravopisa.
Metode podučavanja
Seminarski rad (rasprava na razini grupe), samostalan rad.
Metode ocjenjivanja
Prisustvovanje nastavi i izvršavanje studentskih obaveza tijekom semestra preduvjet su zadovoljavanja uvjeta za potpis. Konačna ocjena iz kolegija rezultat je kontinuiranog praćenja i kvalitete pismenog prijevoda koji se predaje za ocjenu.

Obavezna literatura
 1. švedski izvornici djela za prijevod (dostupno putem Omege)
 2. hrvatski pravopis po izboru
Dopunska literatura
 1. Eco, Umberto. (2006). Otprilike isto : iskustva prevođenja. Zagreb: Algoritam
 2. Stojić, Aneta, Brala-Vukanović, Marija, Matešić, Mihaela (ur.) (2015). „Književno prevođenje“ u: Priručnik za prevoditelje : prilog teoriji i praksi. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta, str. 93-133.

Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij