Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj

Naziv
Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170516
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj ovog kolegija je studentima pružiti uvid u ranokršćansku arheološku ostavštinu na prostoru Hrvatske, koji je prebogat lokalitetima i spomenicima iz tog nezaobilaznog antičkog razdoblja. Neki od njih predstavljaju nezaobilazne točke i u međunarodnom istraživanju određenih ranokršćanskih tema. To će se postići uz pomoć upoznavanja za predmet relevantnog arheološkog materijala, prije svega iz područja graditeljstva i arhitekture, a na temelju suvremenih teorijskih pristupa građi. Uz pomoć odabranih primjera studenti mogu upoznati i metodu tumačenja arheološke građe.
Sadržaj
 1. Uvod (predstavljanje kolegija: objašnjenje teme, ciljevi i kompetencije, predstavljanje izabrane literature)
 2. Povijesni pregled od početaka do Justinijana
 3. Vrste i namjene ranokršćanskih objekata u Rimskom Carstvu
 4. Dvojne crkve
 5. Salona
 6. Ranokršćanska groblja
 7. Ranokršćanska arheološka građa u Istri
 8. Ranokršćanska arheološka građa na Primorju i Kvarnerskim otocima
 9. Ranokršćanska arheološka građa u Dalmaciji I
 10. Ranokršćanska arheološka građa u Dalmaciji II
 11. Ranokršćanska arheološka građa na dalmatinskim otocima
 12. Ranokršćanska arheološka građa u sjevernoj Hrvatskoj
 13. Salonitanski sarkofazi
 14. Ostali pokretni spomenici
 15. Eusebius Sophronius Hieronymus

Ishodi učenja
 1. Studenti mogu steći znanja o graditeljstvu, arhitekturi i pokretnim spomenicima ranokršćanskog razdoblja na području Hrvatske.
 2. Studenti mogu steći uvid u razvoj duhovnog života rimskoga društva tijekom kasne antike.
 3. Studenti mogu steći znanja o graditeljstvu, arhitekturi i pokretnim spomenicima ranokršćanskog razdoblja na području Hrvatske.
Metode podučavanja
Predavanje
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. M. Sanader, Ranokršćanska arheologija. Od početaka do Konstantina, Zagreb 2016.
 2. N. Cambi, Starokršćansko doba, Antika, Zagreb 2002, str. 206–310.
 3. B. Migotti, Ranokršćanska topografija na području između Krke i Cetine, Zagreb 1990.
 4. B. Marušić, Kršćanstvo i poganstvo na tlu Istre u 4. i 5. st., Arheološki vestnik XXIX, 1978, str. 549-572.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar