Seminar logike - Odabrane teme filozofske logike

Naziv
Seminar logike - Odabrane teme filozofske logike
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170905
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima, rezultatima i tehnikama simboličke i filozofske logike koji se rabe u suvremenim filozofskim diskusijama.
Sadržaj
 1. pojam skupa i broja u filozofiji i logici, pojam beskonačnosti, hijerarhija beskonačnosti, logički paradoksi
 2. problem modalnosti – mogućnosti i nužnosti, mogući svjetovi, analitičnost i apriornost, modalna logika
 3. vjerojatnost, objektivna i subjektivna vjerojatnost, uvjetna vjerojatnost i Bayesov teorem, kauzalnost i korelacija
 4. sintaksa i semantika, osnovni rezultati metalogike, Gödelov teorem

Ishodi učenja
Metode podučavanja
studenska izlaganja i rasprave
Metode ocjenjivanja
seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Papineau, David (2012) Philosophical Devices – Proofs, Probabilities, Possibilities, and Sets. Oxford University Press.
Dopunska literatura
 1. Steinhart, Eric (2009) More Precisely – The Math you Need to do Philosophy. Broadview press.
 2. Baggini, Julian. Fosl, Peter S. (2010) The Philosopher’s Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods. Wiley.
 3. Gabbay, Dov at al. (2001-2010) (ur.), Handbook of Philosophical Logic.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij