Svakodnevni život u srednjem vijeku

Naziv
Svakodnevni život u srednjem vijeku
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51117
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj je kolegija da se opisom jednoga od stalnih lirskih oblika, kakav je sonet, objasne osnove interpretacije i ujedno prikaže povijest europske i svjetske književnosti od srednjega vijeka do XXI. stoljeća.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
predavanja i seminari, pisano i usmeno izravažavnje audio-vizualne metode
Metode ocjenjivanja
kontinuirana pisana i usmena evaluacija, usmeni ispit

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
  2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar