Talijanska književnost druge polovice 20. i 21. stoljeća

Naziv
Talijanska književnost druge polovice 20. i 21. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
170185
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Osposobiti studente za čitanje, razumijevanje, analizu i sažetak književnih tekstova na talijanskom jeziku iz moderne i suvremene produkcije te upoznavanje i razumijevanje povijesnog i civilizacijskog konteksta talijanske kulture i književnosti
Sadržaj
 1. Uvod u čitanje književnog teksta na talijanskom jeziku
 2. Društveni, politički i kulturološki talijanske književnosti u drugoj polovici 20. st i u 21. st.
 3. . Elsa Morante, izbor iz L'isola di Arturo; Il mondo salvato dai ragazzini
 4. Italo Calvino, izbor iz Palomar; Il visconte dimezzato; Fiabe italiane
 5. Natalia Ginzburg, Le voci della sera, izbor iz Lessico famigliare, Caro Michele
 6. Primo Levi, izbor iz Il sistema periodico
 7. Leonardo Sciascia, izbor iz La Sicilia come metafora
 8. Gianni Celati, izbor iz Narratori delle pianure
 9. Fulvio Tomizza, izbor iz La casa col mandorlo
 10. Giorgio Manganelli, izbor iz Centuria
 11. Umberto Eco, izbor iz Diario minimo; Secondo diario minimo
 12. Mauro Covacich, izbor iz Trieste sottosopra
 13. Erri De Luca, izbor iz Aceto, arcobaleno; Non ora, non qui
 14. Elena Ferrante, izbor iz L'amore molesto
 15. . Nelida Milani, Impercettibili passaggi, Sinteza

Ishodi učenja
 1. Sposobnost čitanja, razumijevanja i analize analize modernih i suvremenih književnih djela; sposobnost primjene znanja stečenih na književnim i jezičnim kolegijima iz 1. godine studija, proširenje saznanja o društvenom, kulturnom i povijesnom aspektu talijanske zbilje. Sposobnost čitanja modernog i suvremenog kraćeg književnog teksta na talijanskom jeziku Sposobnost analiziranja književnog teksta na talijanskom jeziku Sposobnost sažimanja književnog teksta na talijanskom jeziku
Metode podučavanja
Zajedničko čitanje izabanih tekstova i analiza, provjera razumijevanja teksta, pisanje sažetka, analiziranje teksta. Terenska nastava.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad; usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. S. Guglielmino, Guida al Novecento, Principato, Milano 1980 i kasnija izdanja propisana bibliografija za književne kolegije u 1. godini studija (Periodizacija talijanske književnosti, Osnove teorije književnosti) S. Buttaroni, Letteratura al naturale, Bonacci, Roma 1989
Dopunska literatura
 1. Il filo rosso 3 (Tra Ottocento e Novecento) i Il filo rosso 3 (Primo Novecento), ur. Marco Santagata, Laura Carotti, Alberto Casadei, Mirko Tavoni, Laterza, Roma-Bari, 2006 Anceschi, Luciano, Le poetiche del Novecento in Italia. Studio di fenomenologia e storia delle poetiche, Paravia, Torino 1973. Asor Rosa, Alberto – Abruzzese, Alberto (ur.), Cultura e società del Novecento. Antologia della letteratura italiana, La Nuova Italia, Firenca 1981. Asor Rosa, Alberto (ur.), Letteratura italiana del Novecento. Bilancio di un secolo, Einaudi, Torino 2000. Bárberi Squarotti, Giovanni – Gorrasi, Giovanna – Meliga, Walter – Molinaro, Carlo (ur.), Dizionario di retorica e stilistica, UTET, Torino 2004. Letteratura italiana del Novecento, Einaudi, Torino, 2000. Ferroni, Giulio, Storia della letteratura italiana, sv. III, Dall’Ottocento al Novecento, Einaudi Scuola, Milano 1991. Mortara Garavelli, Bice, Manuale di retorica, Bompiani – RCS Libri, Milano 2005.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar