Talijanska književnost humanizma i renesanse

Naziv
Talijanska književnost humanizma i renesanse
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
171587
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje strukturalnih, kompozicijskih, metričkih i poetičkih značajki te književno-povijesnoga konteksta važnih talijanskih djela iz 15. i prve polovice 16. stoljeća; čitanje, parafraziranje i tumačenje tekstova u izvorniku; usvajanje i promišljanje sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij (dogovor o radu na kolegiju). Humanizam i renesansa, uvodno predavanje.
 2. Humanizam i filologija. Poggio Bracciolini: Epistolario, I, 5.
 3. Leon Battista Alberti: Libri della famiglia.
 4. Angelo Poliziano: Stanze per la giostra.
 5. Luigi Pulci: Morgante. Matteo Maria Boiardo: Orlando innamorato.
 6. Iacopo Sannazaro: Arcadia.
 7. Prvi kolokvij.
 8. Niccolò Machiavelli: Il Principe.
 9. Niccolò Machiavelli: Mandragola.
 10. Francesco Guicciardini: Ricordi.
 11. Ludovico Ariosto: Orlando furioso (prvi dio).
 12. Ludovico Ariosto: Orlando furioso (drugi dio).
 13. Baldassarre Castiglione: Libro del Cortegiano.
 14. Pietro Aretino: Dialogo. Angelo Beolco: Parlamento de Ruzante. Teofilo Folengo: Baldus.
 15. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. svojim riječima opisati i protumačiti književne tekstove u izvorniku
 2. upoznati se s važnim djelima i autorima talijanske književnosti 15. i prve polovice 16. stoljeća
 3. izraziti svojim riječima specifičnosti 15. i prve polovice 16. stoljeća u talijanskoj kulturi te književnostilskih formacija koje se tada javljaju
 4. povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o književnostilskim formacijama u 15. i prvoj polovici 16. stoljeća
 5. analizirati izabrana djela u tom kontekstu, upotrijebiti znanje o književnim žanrovima, metričkim i versifikacijskim obrascima u analizi književnih tekstova
 6. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u Italiji u 15. i prvoj polovici 16. stoljeća
Metode podučavanja
- frontalno predavanje; - seminarsko čitanje i tumačenje primarnih tekstova; - kratka samostalna studentska izlaganja; - samostalni studentski seminarski radovi
Metode ocjenjivanja
- praćenje kontinuirane pripremljenosti studenata, ocjena sudjelovanja u nastavi - seminarski rad - pismeni kolokvij - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Marco Santagata, Laura Carotti, Alberto Casadei, Mirko Tavoni, Il filo rosso. Antologia e storia della letteratura italiana ed europea. Quattrocento e Cinquecento, Laterza 2006.
 2. Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. Quattrocento e Cinquecento, Le Monnier Scuola 2008.
Dopunska literatura
 1. A. Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. I. Le origini e il Rinascimento, Einaudi, 2009.
 2. G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. I. Dalle origini al Quattrocento, Milano, Einaudi, 1991.
 3. G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. II. Dal Cinquecento al Settecento, Milano, Einaudi, 1991.
 4. E. Garin, La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Sansoni, 1961.
 5. E. Garin, Ritratti di umanisti, Sansoni, 1973.
 6. M. Santoro, Ariosto e il Rinascimento, Liguori, 1989.
 7. F. Tateo, I centri culturali dell'Umanesimo, Laterza, 1980.
 8. C. Vasoli, Umanesimo e Rinascimento, Palumbo, 1969.
 9. C. Bologna, "Orlando furioso di Ludovico Ariosto", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 219-352.
 10. A. Asor Rosa, "Ricordi di Francesco Guicciardini", La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 3-94.
 11. P. Procaccioli, "Ragionamento e Dialogo di Pietro Aretino", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 353-379.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar