Talijanska književnost manirizma i baroka

Naziv
Talijanska književnost manirizma i baroka
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
171589
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje strukturalnih, kompozicijskih, metričkih i poetičkih značajki te književno-povijesnoga konteksta važnih djela talijanske književnosti druge polovice 16. i 17. stoljeća; čitanje, parafraziranje i tumačenje tekstova u izvorniku; usvajanje i promišljanje sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij (dogovor o radu na kolegiju). Doba protureformacije. Manirizam kao stilski i književnoperiodizacijski pojam.
 2. Giovanni della Casa: Rime.
 3. Matteo Bandello: Novelle.
 4. Torquato Tasso: Rime.
 5. Torquato Tasso: Gerusalemme liberata.
 6. Torquato Tasso: Aminta.
 7. Battista Guarini: Il pastor fido.
 8. Prvi kolokvij.
 9. Barok: povijesni kontekst, poetike. Emanuele Tesauro: Il cannocchiale aristotelico.
 10. Giambattista Marino: Adone. Gabriello Chiabrera: Canzonette.
 11. Alessandro Tassoni: La secchia rapita.
 12. Giovanni Ambrosio Marini: Calloandro fedele. Francesco Fulvio Frugoni: Il cane di Diogene.
 13. Tommaso Campanella: La città del sole.
 14. Galileo Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi. Zaključne napomene i rekapitulacija.
 15. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. svojim riječima opisati i protumačiti književne tekstove u izvorniku
 2. upoznati se s važnim djelima i autorima talijanske književnosti druge polovice 16. i 17. stoljeća
 3. izraziti svojim riječima specifičnosti druge polovice 16. i 17. stoljeća u talijanskoj kulturi te književnostilskih formacija koje se tada javljaju
 4. povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o književnostilskim formacijama u drugoj polovici 16. i 17. stoljeću
 5. analizirati izabrana djela u tom kontekstu, upotrijebiti znanje o književnim žanrovima, metričkim i versifikacijskim obrascima u analizi književnih tekstova
 6. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u Italiji druge polovice 16. i 17. stoljeća
Metode podučavanja
- frontalno predavanje; - seminarsko čitanje i tumačenje primarnih tekstova; - kratka samostalna studentska izlaganja; - samostalni studentski seminarski radovi
Metode ocjenjivanja
- praćenje kontinuirane pripremljenosti studenata, ocjena sudjelovanja u nastavi - seminarski rad - pismeni kolokvij - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. Quattrocento e Cinquecento, Le Monnier Scuola 2008.
 2. Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. Seicento e Settecento, Le Monnier Scuola 2008.
 3. Marco Santagata, Laura Carotti, Alberto Casadei, Mirko Tavoni, Il filo rosso. Antologia e storia della letteratura italiana ed europea. 1: Quattrocento e Cinquecento, Laterza 2006.
 4. Marco Santagata, Laura Carotti, Alberto Casadei, Mirko Tavoni, Il filo rosso. Antologia e storia della letteratura italiana ed europea, 2: Seicento e Settecento, Laterza 2006.
Dopunska literatura
 1. A. Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. I. Le origini e il Rinascimento, Einaudi, 2009.
 2. A. Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. II. Dalla decadenza al Risorgimento, Einaudi, 2009.
 3. G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. II. Dal Cinquecento al Settecento, Milano, Einaudi, 1991.
 4. G. M. Anselmi, "Aminta di Torquato Tasso", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 607-625.
 5. G. M. Anselmi, "Gerusalemme liberata di Torquato Tasso", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 627-662.
 6. M. L. Altieri Biagi, "Dialogo sopra i due Massimi Sistemi di Galileo Galilei", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 893-971.
 7. P. Battista "La città del sole di Tommaso Campanella", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 725-758.
 8. S. Carrai, "Rime di Giovanni Della Casa", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 433-452.
 9. L. Caretti, Ariosto e Tasso, Einaudi 1970.
 10. M. Costanzo, I segni del silenzio e altri studi sulle poetiche e l'iconografia letteraria del Manierismo e del Barocco, Bulzoni 1983.
 11. G. Getto, Barocco in prosa e in poesia, Rizzoli 1969.
 12. A. Martini, "L'Adone di Giovanbattista Marino", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 777-797.
 13. G. Patrizi, "Le Novelle di Matteo Bandello", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 517-540.
 14. E. Raimondi, Letteratura barocca: studi sul Seicento italiano, Olschki 1961.
 15. G. Scianatico, L'arme pietose: studio sulla Gerusalemme liberata, Marsilio 1990.
 16. F. Ulivi, Il Manierismo del Tasso e altri studi, Olschki 1966.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar