Teatrologija i dramatologija: Europske glumice i njihovi dramatičari

Naziv
Teatrologija i dramatologija: Europske glumice i njihovi dramatičari
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
170548
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija jest upoznavanje uzajamne uvjetovanosti glumačke i dramske prakse, ali kroz ključne ženske figure europske kazališne povijesti – redom glumice koje su svojim interpretacijskim, inspiracijskim ili suradničkim doprinosom muškom dramskom stvaralaštvu obilježile pojedine epohe i afirmirale nove glumačke poetike, pridonijevši i međunarodnom ugledu svojih matičnih sredina. Nakon što ukažemo na odsutnost glumice u antici i engleskoj renesansi, kolebljivu politiku prema glumicama u španjolskom «zlatnom vijeku», te stoga na prijelomnu pojavu glumice u komediji dell'arte, okosnicu kolegija tvorit će odabrana povijesna poglavlja spomenutog glumačko-dramskog, nerijetko baš žensko-muškog odnosa, od francuskog klasicizma do danas.
Sadržaj
 1. Uvod – upoznavanje s obvezama, načinom rada, literaturom i problematikom kolegija (D'Amico; Roach)
 2. Isabella Andreini i komedija dell'arte (Apollonio; Henke; Machiedo)
 3. Madeleine i Armande Béjart – Molière (Gilder; Molière, Mizantrop)
 4. Silvia – Marivaux (Scott; Marivaux, Igra ljubavi i slučaja)
 5. Karoline Friedrike Neuber i kazališne reforme 18. st. (Fischer Lichte; Roach, 3. i 4. poglavlje)
 6. Siddons-Rachel-Ristori i tragički repertoar 19. st. I (Booth-Stokes-Bassnett; Shakespeare, Macbeth, Racine, Fedra)
 7. Siddons-Rachel-Ristori i tragički repertoar 19. st. II (Booth-Stokes-Bassnett; Schiller, Maria Stuart)
 8. E. Robins i H. Ibsen ( Townsend, Ibsen, Hedda Gabler)
 9. S. Bernhardt i O. Wilde (Gilman, Wilde, Saloma)
 10. E. Duse i G. D'Annunzio (Schino; D'Annunzio, Gioconda)
 11. M. Abba i L. Pirandello (Čale Feldman II; Pirandello, Naći se)
 12. M. Steffin i R. Berlau – B. Brecht (Gibson Cima; B. Brecht, Dobri čovjek iz Sečuana)
 13. B. Whitelaw i S. Beckett (Cima, Whitelaw, Beckett, Not I, Sretni dani i Footfalls)
 14. Ženski solo performans (Schneider, Vnuk)
 15. Test

Ishodi učenja
 1. Pristupnici će moći na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnog razvoja zapadnjačkog kazališta
 2. osmisliti i voditi teaterološki istraživački projekt
 3. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene u području teatrologije sa znanjima stečenim na kolegijima drugih studijskih grupa
Metode podučavanja
Podučavanje, rasprava, rad u malim grupama
Metode ocjenjivanja
Test i seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Townsend, Joanna (2000) “Elizabeth Robins: hysteria, politics and performance”, u: Women, theatre and performance, New histories, new historiographies, ur. M. B. Gale i V. Gardner, Manchester and New York: Manchester University Press, 102-120.
 2. Scott, Victoria (2002) «The Actress and Utopian Theatre Reform in Eighteenth-Century France: Riccoboni, Rousseau and Restif», Theatre Research International, Vol. 27, no 1, 18-27.
 3. Schino, Mirella (2007) Kazalište Eleonore Duse, Zagreb: ITI, u tisku (poglavlje «Prizori D'Annunzio-Duse»).
 4. Roach, Joseph (2005) Strasti glume, studije o znanosti glume, Zagreb: ITI.
 5. Machiedo, Višnja (1987) Komedija dell’arte, antologija, Zagreb: Cekade (odlomci pod poglavljima "Sluškinja" i "Ljubavnici").
 6. Henke, Robert (2002) Performance and literature in commedia dell’arte, Cambridge: Cambridge University Press (poglavlje 6. “Early actresses”, 85-105).
 7. Gilman, Sander L. (1995) "Salome, Syphilis, Sarah Bernhardt, and the Modern Jewess", u: Nochlin, Linda & Tamar Garb eds., The Jew in the Text, Modernity and the Construction of Identity, London: Thames and Hudson Ltd., 97-120.
 8. Gilder, Rosamond (1931) Enter the actress, The First Women in Theatre, New York: Theatre Arts Books (poglavlje VI. Madeleine and Armande Béjart – Molière's mistress and his wife», 100-131).
 9. Gibson Cima, Gay (1993) Performing Women, Female Characters, Male Playwrights and the Modern Stage, Ithaca and London: Cornell University Press (poglavlja o Brechtu i Beckettu)
 10. Whitelaw, Billie (1995) Billie Whitelaw ... Who he?, Hodder & Saughton (poglavlja 4, 5 i 6)
 11. D'Amico, Silvio (1972) Povijest dramskog teatra, Zagreb: NZMH.
 12. Čale Feldman, Lada (2001) Euridikini osvrti, Zagreb: Centar za ženske studije i Naklada MD (poglavlja «Paradoksi spola/roda u kazališnoj teoriji i praksi» i «Filozofija glumice»).
 13. Booth, Michael, J. Stokes & S. Bassnett (1996) Three Tragic Actresses: Siddons, Rachel, Ristori, Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Apollonio, Mario (1985) Povijest komedije dell'arte, Zagreb: Cekade (poglavlje «Rekonstrukcija»).
Dopunska literatura
 1. Farfan, Penny (2004) Women, Modernism & Performance, Cambridge University Press.
 2. Gay, Penny (1994) As She Likes It: Shakespeare’s Unruly Women, London and New York: Routledge.
 3. Barish, John (1981) The Anti-theatrical Prejudice, Berkeley and London: University of Californa Press.
 4. Straub, Kristina (1992) Sexual Suspects: Eighteenth-Century Players and Sexual Ideology, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 5. Powell, Kenny (1997) Women and Victorian Theatre, Cambridge University Press.
 6. Möhrmann, Renate, hrsg. (2000) Die Schauspielerin– Eine Kulturgeschichte, Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag.
 7. Martin-Fugier, Anne (2001) Comédienne, de Mlle Mars à Sarah Bernhardt, Paris: Seuil.
 8. Howe, Elizabeth (1992) The First English Actress, Women and Drama 1660-1700, Cambridge University Press.
 9. Harris, Geraldine (1999) Staging Femininities, Performance and Performativity, Manchester and New York: Manchester University Press.
 10. Gay, Penny (1994) As She Likes It: Shakespeare’s Unruly Women, London and New York: Routledge.
 11. Farfan, Penny (2004) Women, Modernism & Performance, Cambridge University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar