Žanrovi hrvatske preporodne književnosti

Naziv
Žanrovi hrvatske preporodne književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52704
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija da se putem analize povijesti nastanka jednoga od stalnih lirskih oblika, kakav je sonet, objasni povijest književnosti srednjega vijeka i ujedno prikažu smjerovi interpretacije u kontekstu poetskih vrsta od XI. do XV. st.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
predavanja i seminari usmeno i pisano izražavanje audivizualne-metode
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija pisanim i usmenim putem i usmeni ispit

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar