Ergonomijska psihologija

Naziv
Ergonomijska psihologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
131601
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
45
Vježbe u praktikumu
45

Cilj
Upoznati studente s ergonomijskim pristupom u rješavanju problema usklađivanja čovjeka i rada, te s metodama i psihologijskim spoznajama koje se rabe kako bi sistemi čovjek-stroj bili oblikovani u skladu s čovjekovim mogućnostima i ograničenjima.
Sadržaj
 1. Određenje ergonomije i ergonomijske psihologije. Povijesni razvoj.
 2. Sistem čovjek-stroj: pojam sistema i osnovne karakteristike. Značaj sistemskog pristupa. Vrste sistema čovjek-stroj. Planiranje i razvoj sistema.
 3. Čovjek kao komponenta sistema. Tipični zadaci suvremenih operatera: kodiranje, pretraživanje, motrenje, slijeđenje.
 4. Teorija informacija. Informacijska analiza čovjekovih mogućnosti i ograničenja.
 5. Kodiranje informacija: kod, kodiranje i izbor kodne dimenzije. Vidno, slušno i taktilno kodiranje informacija: metode, prednosti i ograničenja. Opći principi kodiranja.
 6. Oblikovanje uređaja za prikazivanje informacija. Tehnički, estetski i ergonomski zahtjevi. Analogni i digitalni indikatori.
 7. Oblikovanje analognih indikatora. Auditivna i taktilna zamjena za vizualne indikatore. Oblikovanje signalizatora: osnovni zahtjevi uspješne signalizacije. Auditivna i vizualna javljala.
 8. Oblikovanje upravljačkih uređaja. Anatomski i psihologijski zahtjevi. Vrste upravljala i njihov izbor. Kodiranje upravljala.
 9. Otpor upravljala. Problem osjetljivosti upravljala. Smjer pokretanja upravljala: problem kompatibilnosti.
 10. Oblikovanje radnog mjesta: Inženjerska antropometrija i optimalne dimenzije radnog mjesta. Grupiranje i raspoređivanje signalnih i upravljačkih uređaja.
 11. Oblikovanje metoda rada. Racionalizacija stavova, pokreta i motornih akcija.
 12. Oblikovanje okoline u kojoj se rad odvija: Osvjetljenje. Buka i šum..
 13. Oblikovanje okoline u kojoj se rad odvija: Temperatura, vlažnost i kretanje zraka.
 14. Fiziološki i psihološki učinci nepovoljnih uvjeta rada. Standardi i preporuke za organizaciju.
 15. Interakcija čovjek-računalo. Umjetna inteligencija. Obrada prirodnog jezika. Ekspertni sustavi

Ishodi učenja
 1. • prepoznati i analizirati različite probleme koji se javljaju pri prilagodbi rada čovjeku
 2. • razlučiti između dobrih i loših ergonomskih rješenja
 3. • odabrati adekvatne metode za ergonomske intervencije
 4. • preoblikovati i prilagoditi rad čovjeku u skladu s njegovim mogućnostima i ograničenjima
Metode podučavanja
Predavanja, metodičke i praktikumske vježbe, terenske vježbe, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje predavanja i vježbi, samostalni zadaci, kolokviji i završna provjera znanja, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bridger, R.S. (2008). Introduction to ergonomics (3th ed.). Botsa Raton, FL: CRC Press
 2. Proctor, R. W. & Van Zandt, T. (2008). Human factors in simple and complex systems (2nd Ed.). Boca Raton, FL: CRC Press.
Dopunska literatura
 1. Kroemer, K.H.E., & Grandjean, E. (1999). Prilagođavanje rada čovjeku - ergonomski priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Sanders, M.S. & McCormick, E.J. (1993). Human factors in engineering design (7th ed.). New York: McGraw-Hill.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar