Estetika

Naziv
Estetika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51249
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Svladati esetičku terminologiju i upoznati povijest filozofske refleksije o lijepome i umjetnosti
Sadržaj
 1. Uvod o ciljevima i sadržaju kolegija
 2. Savršenstvo osjetilne spoznaje:Baumgarten
 3. Estetika prije estetike
 4. Estetika odozdo:Burke, Hume i drugi
 5. Kant
 6. Schelling, romantičke paradigme Hegel
 7. Hegel
 8. KIerkegaard, Schopenhauer
 9. Marx i marksisti
 10. Nietzsche, filozofija života
 11. Fenomenolozi;Heidegger
 12. Analitička estetika
 13. Benjamin&Adorno
 14. "Teorija" i nakon nje
 15. AISTHESIS Jacquesa RanciereaI

Ishodi učenja
 1. snalaženje s refleksijom o umjetnosti i lijepome
Metode podučavanja
predavanje
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. www.ffzg.uni.zg.hr/syllabi/estetika/
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar