Europska i svjetska povijest 1918. - 1945.

Naziv
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
8
Šifra
52638
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Unutar sadržaja ovoga predmeta studenti će se upoznati s društveno-političkim zbivanjima i procesima u europskoj i svjetskoj povijesti u međuratnom razdoblju i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Posebna će se pažnja posvetiti raspravljanju i tumačenju povijesno-političkih koncepata i pojmova koji su bitni za razumijevanje promjena koje je uzrokovao Prvi svjetski rat. Pojedini povijesni fenomeni toga razdoblja objasnit će se regionalnim i globalnim pristupom. Studenti će se osposobiti za samostalno služenje izvorima i literaturom. To će im pomoći u produbljivanju i dopunjavanju stečenog znanja, a osobito u razvijanju sposobnosti kritičkog mišljenja, odgovornom prihvaćanju stvarnosti (povijesne i suvremene) te stjecanju opće kulture primjerene visokom obrazovanju.
Sadržaj
 1. Predavanja: Uvodno predavanje o najvažnijim odrednicama europske i svjetske povijesti 20. stoljeća. Periodizacija. Pregled historiografije.
 2. Predavanja: Svjetski poredak nakon 1918. Francuska kao okosnica versailleskog poretka. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 3. Predavanja: Teritorijalno i manjinsko pitanje. Problem granica. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 4. Predavanja: Socijalni nemiri. Ruski boljševizam. Slom solidarnosti. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 5. Predavanja: Načela opće i regionalne sigurnosti. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava
 6. Predavanja: Stvaranje političkih saveza Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava
 7. Predavanja: Politički modeli u Zapadnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava
 8. Predavanja: Obilježja pseudoparlamentarizma. Agrarni pokreti. Fašizam. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava
 9. Predavanja: U sjeni svjetske gospodarske depresije. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 10. Predavanja: Američki New Deal. Stvaranje Commonwealtha. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava
 11. Predavanja: Obilježja njemačkog nacizma i japanskog militarizma. Španjolski građanski rat. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 12. Predavanja: Interamerički odnosi. Ekonomski nacionalizam. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 13. Predavanja: Demografski trendovi. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 14. Predavanja: Znanost, kultura, obrazovanje. Žena ˝novog tipa.˝ Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.
 15. Predavanja: Politički, vojni, gospodarski i socijalni aspekti Drugog svjetkog rata. Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

Ishodi učenja
 1. Tumačenje povijesnih fenomena i procesa i društvenoh struktura za Eurospku i svjetsku povijest 1918.-1945.
 2. Identificirati literaturu i izvore relevantnu za Eurospku i svjetsku povijest 1918.-1945.
 3. Kritički analizirati podatke iz izvora i literature.
 4. Prezentirati rezultate učenja i istraživanja u usmenoji pisanoj formi, pazeći pri tome na etičnost i pravilno korištenje znanstvenog aparata.
 5. Analazirati ključne društvene, ekonomske i socijalne procese datog razdoblja.
 6. Uvažavati rodne, nacionalne, vjerske i kulturne različitosti.
Metode podučavanja
Metode nastave temelje se na kombinaciji izlaganju "ev cathedra" s diskusijom i analize relevantnih tekstova.
Metode ocjenjivanja
Na kraju nastave provodit će se pismeni ispit znanja. Na konačnu ocjenu utjecat će i zalaganje studenata u nastavi, te aktivnost i uspješnost u izvršavanju seminarskih obveza (čitanje historiografskih tekstova, prikaz knjige, izrada i prezentacija seminarskog rada, esej). Elementi ocjene su: redovito pohađanje i aktivnost na nastavi (10%), kvaliteta studentskih prezentacija i pismenih radova (40%), uspjeh na ispitu(50%).

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar