EU i međunarodne organizacije

Naziv
EU i međunarodne organizacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124214
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da se studenti kroz predavanja upoznaju sa strukturom i načinom funkcioniranja Europske unije, a kroz vježbe nauče prevoditi tekstove vezane uz Europsku uniju, bilo da je riječ o novinskim člancima o Uniji ili o tekstovima kakve produciraju institucije same Unije (npr. direktive, uredbe, mišljenja; web stranice, brošure). Studenti se do kraja kolegija moraju naučiti služiti relevantnim tiskanim i elektroničkim resursima te sastavljati vlastite glosare terminologije. Kompetentno i argumentirano mogu braniti vlastiti prijevod ili se kritički osvrnuti na tuđi.
Sadržaj
 1. Osnovne informacije o EU. Vježbe prevođenja s engleskog na hrvatski tekstova o EU.
 2. Struktura i organizacija EU: institucije i njihovo funkcioniranje, 1. dio. Vježbe prevođenja s engleskog na hrvatski tekstova o institucijama EU.
 3. Struktura i organizacija EU: institucije i njihovo funkcioniranje, 2. dio. Vježbe prevođenja s hrvatskog na engleski tekstova o institucijama EU.
 4. Povijest EU-a: ključni datumi i dokumenti. Proširenja EU. Vježbe prevođenja u oba pravca.
 5. Politike EU. Vježbe prevođenja u oba pravca tekstova o politikama EU.
 6. Službeni jezici Unije. Politika višejezičnosti. O prevođenju za institucije EU-a. Gostovanje relevantnih osoba iz prevoditeljskih službi EU.
 7. O prevođenju pravne stečevine EU. Vježbe prevođenja pravne stečevine na hrvatski.
 8. Temeljna prava i slobode građana EU. Vježbe prevođenja relevantnih vrsta dokumenata na hrvatski.
 9. Jedinstveno tržište. Vježbe prevođenja relevantnih dokumenata na hrvatski.
 10. Ekonomska i monetarna unija (EMU). Vježbe prevođenja relevantnih dokumenata na hrvatski.
 11. Hrvatska i EU. Vježbe prevođenja hrvatskih zakonodavnih tekstova na engleski.
 12. Vježbe prevođenja hrvatskih zakonodavnih tekstova na engleski.
 13. MMF. Vježbe prevođenja relevantnih dokumenata u oba pravca.
 14. Svjetska banka. Vježbe prevođenja relevantnih dokumenata u oba pravca.
 15. UN i OESS. Vježbe prevođenja relevantnih dokumenata u oba pravca

Ishodi učenja
 1. samostalno prevoditi različite vrste tekstova za potrebe institucija Europske unije, kao i tekstova o Europskoj uniji
 2. služiti se tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje takvih tekstova
 3. izrađivati pojmovnike stručnog nazivlja za potrebe prevođenja takvih tekstova
 4. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom primjerenih prijevodnih strategija i postupaka
 5. revidirati/lektorirati vlastite i tuđe prijevode
 6. ispravno procijeniti vrijeme potrebno za prijevod nekog teksta s obzirom na njegovu duljinu i zahtjevnost te upravljati vlastitim prijevodnim procesom poštujući rokove
 7. služiti se alatima za strojno potpomognuto prevođenje
Metode podučavanja
Predavanja, studentske prezentacije, individualni i grupni rad na prijevodnim zadacima, rasprave, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Ispit je pisani, a sastoji se od testa znanja i od prijevoda u oba pravca.

Obavezna literatura
 1. Wagner, E., S. Bech & J. M. Martinez. 2002. Translating for the European Institutions. Manchester: St. Jerome Publishing.
 2. Šarčević, S., ur. 2001. Legal Translation, Preparation for Accession to the European Union. Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Dopunska literatura
 1. Key facts and figures about the European Union, European Commission, 2004
 2. Pinder, J., The European Union, A very Short Introduction, OUP, 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij