Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM)

Naziv
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM)
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
120105
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s općim pojmovima u području evaluacije psihosocijalnih intervencija; razumijevanje svrhe evaluacijskih postupaka, evaluacijskih nalaza kao i njihove primjenjivosti u obrazovnoj praksi.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi u evaluaciji tretmana
 2. Značenje, priroda i vrste psihosocijalnih intervencija te smisao njihove evaluacije
 3. Specifičnosti programa u obrazovanju
 4. Teorijsko značenje evaluacije programa
 5. Metodološki i praktični aspekti evaluacije programa
 6. Logika i opća svrha evaluacijskih postupaka
 7. Sudionici evaluacijskog procesa, uloge evaluatora
 8. Glavne vrste evaluacije programa
 9. Modeli evaluacije
 10. Evaluacijska istraživanja; aspekti valjanosti i istraživački nacrti
 11. Planiranje evaluacijskih postupaka
 12. Kriteriji i standardi za ocjenu djelotvornosti programa
 13. Izvori i načini prikupljanja evaluacijskih podataka,
 14. postupci analize evaluacijskih podataka
 15. Izvještavanje o rezultatima evaluacije (elementi i struktura izvještaja, prilagodba korisnicima)

Ishodi učenja
 1. definirati i objasniti opće pojmove u području evaluacije psihosocijalnih intervencija
 2. razumijeti svrhu evaluacijskog postupka
 3. objasniti logiku evaluacijskih postupaka
 4. kreirati i provesti evaluacijsko istraživanje u vezi s različitim vrstama i oblicima intervencija u području obrazovanja.
Metode podučavanja
Nastava uključuje predavanja klasičnog i interaktivnog tipa, grupne rasprave i izlaganja seminarskih radova uz aktivno sudjelovanje svih članova grupe i ostalih slušača - polaznika kolegija.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom semestra - kroz grupna izlaganja seminarskih radova i rasprave tijekom nastave te ispitom nakon odslušanog kolegija.

Obavezna literatura
 1. Kulenović, A. (1996). Evaluacija psihosocijalnih intervencija. U: Pregrad, J. (Ur.) Stres, trauma, oporavak (269-291). Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 2. Posavac, E. J., & Carey, R. G. (2003). Program Evaluation - Methods and Case Studies. (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Dopunska literatura
 1. Rossi, P. H., & Freeman, H. F. (2003). Evaluation. London: Sage.
 2. Rathvon, N. (2003). Effective school interventions. New York: The Guilford Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 18. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij