Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta

Naziv
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117453
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studenta s razvitkom klasične grčke arheologije, njezinim metodama i najnovijim spoznajama, kao i temama koje su predmeti znanstvenih istraživanja.
Sadržaj
 1. 1. Općenito o Podzemlju, percepcija ovog i Onog svijeta.
 2. . Ulazi u Podzemlje, podzemne rijeke
 3. Podzemne rijeke, raslinje u Podzemlju
 4. Podzemno drveće, Elizij, Tartar
 5. Opisi Podzemlja u raznim izvorima; kojim putem duša mora ići...
 6. Opisi Podzemlja; podzemna božanstva: vladari kod Grka, vladari kod Etruščana
 7. Vladari kod Etruščana i Rimljana; suci; podanici, izvršioci, čuvari, Haron
 8. Haron, Charun, podzemni demoni
 9. Podzemni demoni u etruščanskoj tradiciji; putnici u Podzemlje - Katabaze
 10. Sibila iz Kume i oni koje je ona vodila
 11. Ikonografija Hada
 12. Grobovi i tumuli i vjerovanja povezana s njima
 13. Usporedbe s neklasičnom tradicijom
 14. Kasnoantičke teorije o svijetu mrtvih
 15. Gost predavač: Orfej i Euridika na filmu.

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i prikazati najnovije znanstvene spoznaje iz određenog područja klasične arheologije
 2. upoznati studente sa znanstvenim pristupom pojedinim temama iz klasične arheologije
 3. omogućiti i razviti kod studenta kritički osvrt na postojeće spoznaje klasične arheologije
 4. povezati i integrirati već stečena znanja sa spoznajama dobivenim preispitivanjem i samovrednovanjem
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
PIsmeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. John M. Camp, The Archaeology of Athens, Yale University Press, New Haven & London, 2002
 2. Hilary J. Deighton, A Day in the Life of Ancient Athens, Bristol Classical Press, 1995.
Dopunska literatura
 1. Marina Milićević Bradač, Stara Grčka: Grci na Crnome moru, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 2. Valerio M. Manfredi, I Greci in Occidente, Oscar Mondadori, Milano 1996.
 3. John Boardman, Jasper Griffin & Oswyn Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press, 1986. dio prvi – Grčka.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij