Film kao povijesni izvor

Naziv
Film kao povijesni izvor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
118161
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kako bi budući povjesničari bili sposobni samostalno evaluirati pojavnost određenog filmskog materijala, potrebno ih je kroz cjeline Film kao povijesni izvor- Povijesno u filmu. Upotreba; prezentacija; manipulacija upoznati sa svim aspektima filmske umjetnosti, definirati filmske rodove i vrste s posebnim naglaskom na ono povijesno u svakom filmskom materijalu – od velikih povijesnih spektakala do (naizgled) nepovijesnih filmskih uradaka; od dokumentarno zabilježenih povijesnih trenutaka – do onih koji naizgled nemaju povijesnu važnost. Također, kolegij studentima pruža uvid u neka od najpoznatijih ali i manje poznatih, potpuno nepoznatih ili zabranjenih filmskih materijala, od kojih će neka, u sklopu kolegija biti po prvi put javno prikazana. .
Sadržaj
 1. Uvod u temu. Relevantna filmografija i literatura. Film kao medij; kinematografija; teorija filma; jezik filma
 2. Filmska izražajna sredstva; uloga montaže u oblikovanju povijesnog u filmu; povijest filma; film kao umjetničko djelo.
 3. Dokumentarni film kao povijesni izvor. Povijesno i nepovijesno u dokumentarnom filmu. Korištenje izvornog filmskog dokumentarnog materijala kao povijesne podloge. Manipulacija dokumentarnim filmom: Filmski žurnali u Njemačkoj (1933-1945) i Italiji (1930-1943).
 4. Filmski žurnali na hrvatskom prostoru (1899-1941). Filmski žurnali u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Manipulacija hrvatskom poviješću u kinematografiji u NDH. Hrvatska u rieči i slici i Hrvatski slikopisni tjednik.
 5. Filmski pregled i Filmske novosti.Filmski žurnali u Hrvatskoj (1945-1980). Prikaz neposredne hrvatske prošlosti u jugoslavenskoj kinematografiji u doba komunizma.
 6. Igrani film kao povijesni izvor. Povijesno i nepovijesno u igranom filmu. Povijesna igrana rekonstrukcija. Povijesni događaj kao dramaturška podloga. Povijesni film o vremenu bez pisanih izvora.
 7. Veliki povijesni filmski spektakli. Koprodukcijski pseudopovijesni filmski spektakli snimani u Hrvatskoj. Manipulacija poviješću u igranom filmu. Hrvatskim povijesni prostor i događaji u stranim kinematografijama.
 8. Igrani film u Hrvatskoj (1944-2007) kao povijesno vrelo i/ili ideološko ogledalo suvremene politike.
 9. Animirani film kao povijesni izvor. Zagrebačka škola crtanog filma kao izvor za poznavanje vremena u kojem je nastala.
 10. Suvremeni, postmodernistički odnos prema povijesti na filmu. Upotreba CGI tehnike u rekonstrukciji povijesnih lokaliteta.
 11. Posjet Hrvatskoj kinoteci pri Hrvatskom državnom arhivu. Upoznavanje sa filmskom tehnologijom, čuvanjem i restauracijom filmskog gradiva.
 12. Film u nastavi povijesti. Metode uvođenja filma u nastavu. Osnovnoškolski, srednjoškolski i studentski doživljaj filma. Sustav predikatizacije filmova. Primjerenost sadržaja uzrastu. Film u nastavi povijesti. Metode uvođenja filma u nastavu. Osnovnoškolski, srednjoškolski i studentski doživljaj filma. Sustav predikatizacije filmova. Primjerenost sadržaja uzrastu.
 13. Gost predavač (ime i tema bit će objavljeni naknadno)
 14. Posjet filmskom setu. Promatranje nastanka filma.
 15. Zaključna razmatranja. Film kao umjetničko i civilizacijsko dostignuće.

Ishodi učenja
 1. definicija filmskih rodova i vrsta
 2. evaluacija filmskog materijala
 3. povijesna kontekstualizacija filmskog materijala
 4. prepoznavanje i definiranje propagande, manipulacije
 5. usvajanje temeljne stručne terminologije
Metode podučavanja
Nastava se odvija kroz predavanja, diskusiju i projekcije; terenska nastava -posjet Hrvatskoj kinoteci pri Hrvatskom državnom Arhivu.Studenti se, prezentacijom raznorodnog filmskog materijala, kroz semestar pripremaju za izradu pisanog rada na jednu od znanstveno-istraživačkih tema iz korpusa povijesnog filma i/ili povijesnog u filmu.
Metode ocjenjivanja
Pisani rad na jednu od znanstveno-istraživačkih tema iz korpusa povijesnog filma i/ili povijesnog u filmu te usmeni dio ispita.

Obavezna literatura
 1. Daniel Rafaelić, The Influence of German Cinema on Newly Established Croatian Cinematography, 1941-1945 u: Roel Vande Winkel&David Welch (ur.), Cinema and the Swastika. The International Expansion of Third Reich Cinema, Houndsmills, Basingstoke, Hampshire, New York, 2007, 99-111.
 2. Hrvoje Turković, Kad je film povijestan: mehanizmi prepoznavanja povijesnosti filma, Republika 54, Zagreb, 1998, 132-149.
 3. Joseph Roquemore, History Goes to the Movies. A Viewer's Guide to the Best (and Some of the Worst) Historical Films Ever Made, New York, 1999
 4. Milutin Čolić (ur.), Film i istorija. Najbolji filmovi sveta. 8. međunarodni filmski festival FEST '78., Beograd, 1978.
Dopunska literatura
 1. Ante Peterlić, Osnove teorije filma, Zagreb, 200
 2. Duško Kečkemet, Počeci kinematografije i filma u Dalmaciji, Split, 1969
 3. Dejan Kosanović, Počeci kinematografije na tlu Jugoslavije 1896 – 1918, Beograd, 1985.
 4. Srđan Knežević (ur.), Film i istorija, Beograd, 1987.
 5. Dejan Kosanović&Dinko Tucaković, Stranci u raju, Beograd, 1998.
 6. Ivo Škrabalo, Dvanaest filmskih portreta, Zagreb, 2006.
 7. Ivo Škrabalo, 101 godina filma u Hrvatskoj, Zagreb, 1998
 8. Filmske novosti, Beograd, 2005.
 9. .Marnie Hughes-Warrington, History Goes to the Movies, London&New York, 2007.
 10. Daniel J. Goulding, Jugoslavensko filmsko iskustvo, 1945. – 2001., Zagreb, 2004.
 11. Eric Rentschler, The Ministry of Illusion. Nazi Cinema and its Afterlife, Cambridge, London, 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij