Filozofija povijesti - Osnovni problemi

Naziv
Filozofija povijesti - Osnovni problemi
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
56138
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti se u sustavnom i problematskom obliku informiraju o temeljnim problemima filozofije povijesti i relevantnim orijentacijama filozofijskog pristupa povijesti, te potiču na samostalan istraživački rad i promišljanje problematike, kao i na interdisciplinaran i multidisciplinaran pristup temama filozofije povijesti.
Sadržaj
 1. Metoda filozofijskog pristupa fenomenu povijesti
 2. Specifičnosti i granice filozofije povijesti kao zasebne discipline.
 3. Ciklička i progresistička teorija povijesti - osnovni modeli
 4. Filozofija povijesti i povijesno mišljenje. Što je povijesnost?
 5. Minervina sova i mišljenje budućnosti
 6. Antiteze i antinomije povijesti
 7. Prošlost – suvremenost – modernost.
 8. Upitnost sintagme “povijest – učiteljica života”.
 9. Kraj povijesti
 10. Teologija i utopija
 11. Transcendencija, imanencija i sekularizacija.
 12. Filozofija povijesti i povijesne znanosti
 13. Odnos filozofije povijesti spram cjeline filozofije.
 14. Odnos filozofije povijesti spram društvenih znanosti
 15. Odnos filozofije povijesti spram duhovnih znanosti.

Ishodi učenja
 1. Prikazati i protumačiti osnovne orijentacije u filozofiji povijesti i opisati njihove predmete i metode.
 2. Analizirati osnovne modele koji se primjenjuju pri tumačenju povijesti
 3. Primijeniti različite argumentacijske postupke na konkretne probleme tumačenja povijesti u interdisciplinarnom kontekstu.
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom.
Metode ocjenjivanja
Evaluaciju ukupnog rada u kolegiju, te usmeni ispit na temelju tri odabrana djela iz literature

Obavezna literatura
 1. Vico, G. B., Načela nove znanosti, Naprijed, Zagreb 1982.
 2. Kant, I., Um i sloboda, Mladost, Beograd 1984.
 3. Hegel, G. W. F., Filozofija povijesti, Naprijed, Zagreb 1966. (i druga izdanja)
 4. Nietzsche, F., O koristi i šteti istorije za život, Grafos, Beograd 1977. (i druga izdanja)
 5. Condorcet, Nacrt povijesnog prikaza napretka ljudskog duha, Politička kultura, Zagreb 2001.
Dopunska literatura
 1. Turgot, Napredak i povijest, Politička kultura/USF, Zagreb 2003.
 2. Comte, A., Kurs pozitivne filozofije, Kultura, Beograd 1982; Univerzitetska riječ, Nikšić 1989. (i druga izdanja)
 3. Marx, K./Engels F., Rani radovi, Naprijed, Zagreb 1967. (i druga izdanja)
 4. Makanec, J., Uvod u filosofiju povijesti, HSN, Zagreb 1993.
 5. Spengler, O., Propast Zapada, Demetra, Zagreb 1998.
 6. Bloch, E., Duh utopije, BIGZ, Beograd 1982.
 7. Veljak, L., ”Ibn Haldun i Vico”, dostupno na mrežnim stranicama fakulteta

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar