Filozofija povijesti - seminar: Berdjajev, Smisao i povijest

Naziv
Filozofija povijesti - seminar: Berdjajev, Smisao i povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
86784
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Rad u seminaru odvijat će se u tri tematska kruga. U prvom tematskom krugu razmotrit će se filozofija povijesti N. A. Berdjajeva, poglavito Berdjajevljeva kritika ideje progresa te naučavanje o kraju humanizma i kraju povijesti. Zatim će se, na podlozi Berdjajevljeva djela Sudbina čovjeka u suvremenom svijetu, izdvojiti »odlike« našeg doba pri čemu će se istaknuti »proročanski« karakter Berdjajevljeve filozofije. Osim sudbine čovjeka i krize slobode, te predviđanja novih sila na svjetskoj pozornici, u sklopu ovog tematskog kruga sagledat će se i Berdjajevljevo promišljanje odnosa čovjeka i stroja, koje se u suvremenim svjetskopovijesnim promišljanjima nadaje kao pitanje od iznimne važnosti. U trećem tematskom krugu iznijet će se Berdjajevljevo predviđanje dolaska Novog srednjovjekovlja. Zaključno će se povući paralela između Berdjajevljeva predviđanja dolaska Novog srednjovjekovlja i suvremene svjetskopovijesne situacije prijeloma epoha te će se pokušati odgovoriti na pitanje posjeduje li Berdjajevljeva filozofija uistinu proročanski karakter te koliko ona danas može služiti kao poticaj jednom drugačijem, obuhvatnijem promišljanju odnosa svijeta i čovjeka.
Sadržaj
 1. 1. Upoznavanje. Uvodne napomene o ciljevima seminara, načinu rada i preuzimanju seminarskih obaveza. Kratak opis osnovne ideje i svrhe seminara s obzirom na naslov kolegija.
 2. Život i filozofija N. A. Berdjajeva. Kritički marksizam u Rusiji.
 3. Vrijeme u filozofiji N. A. Berdjajeva. Paradoks vremena. Vrijeme i spoznaja. Vrijeme i sudbina. Vrijeme i vječnost.
 4. Kraj renesanse i kriza humanizma. Raspad ljudskog lika.
 5. Naučavanje o progresu i kraj povijesti
 6. Sudbina čovjeka i kriza slobode. Proturječja slobode. Kapitalizam. Demokracija. Komunizam. Fašizam.
 7. Nove sile na svjetskoj pozornici. Nastupanje masa. Nacionalizam i rasizam. Etatizam i cezarizam. Narodi istoka.
 8. Čovjek i stroj. Antropologizam u filozofiji.
 9. Izgled Novog srednjovjekovlja.
 10. Uloga vjere. Odnos Boga i čovjeka. Filozofija između religije i znanosti.
 11. Aktualnost Berdjajevljeva promišljanja prijeloma epoha.
 12. Završna rasprava i evaluacija.

Ishodi učenja
 1. Primijena različitih argumentacijskih postupaka na konkretne filozofijske probleme u interdisciplinarnom kontekstu
 2. Vrednovanje temeljnih filozofijskih postavki u njihovoj mijeni kroz povijest filozofije
 3. Sintetiziranje filozofijskih nazora i tematske cjeline po pojedinim njezinim granama u ključnim razdobljima povijesti filozofije
 4. Kritičko prosuđivanje metodologije i spoznajnog dosega moderne znanosti
 5. Kritičko prosuđivanje sveze epistemologijskih modela i njihovih ontologijskih pretpostavaka
 6. Izrada pismenog rad na zadanu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja
 7. Pretraživanje znanstvene i stručne literature u bibliotekama i na mrežnim stranicama u svrhu usavršavanja u struci
Metode podučavanja
Seminarski referati, rasprava o referatima, interaktivne i participativne metode rada.
Metode ocjenjivanja
Jedan usmeno izloženi ili pismeni seminarski rad tijekom semestra.

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Duh i realnost: temelji bogočovječje duhovnosti, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1985.
 2. Nikolaj Berđajev, Duh Dostojevskog, Beograd: Niro »Književne novine«, 1981.
 3. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Ja i svijet objekata, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1984.
 4. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Savremena kriza kulture, Niš: Dom, 1990.
 5. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Samospoznaja: filozofska autobiografija, Zagreb: Demetra, 2005.
 6. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, O vrijednosti kršćanstva i nevrijednosti kršćana, Đakovački Selci: Župski ured, 1989.
 7. Ivan Devčić, Osmi dan stvaranja: filozofija stvaralaštva Nikolaja A. Berdjajeva, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1999.
 8. Borislav Dadić: »Čovjekov duh pred izazovom tehnike«, Filozofska istraživanja, 2 (2003), god. XXIII, str. 285-294

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij