Fonetika i fonologija

Naziv
Fonetika i fonologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
3
Šifra
51306
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje s fonologijom kao lingvističkom disciplinom, razvojem fonoloških teorija, odnosom fonetike i fonologije (fonem-glas), distinktivnim obilježjima, fonotaktičkim ogranicenjima, fonološkim procesima (asimilacijama) i pojmom prikrivene sustavnosti.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, određenje fonologije i fonetike.
 2. Osnove fonetike.
 3. Fonološke teorije 1 - od Antike do strukturalizma.
 4. Fonološke teorije 2 - Generativna, prirodna, autosegmentalna, višedimenzionalna.
 5. Distinktivna obilježja u fonološkim teorijama.
 6. Fonološke teorije 3 - funkcionalna, kognitivna, artikulacijska.
 7. Fonologija hrvatskog jezika.
 8. Slog i struktura sloga.
 9. Fonotaktička ograničenja.
 10. Odnos fonetike i fonologije.
 11. Određenje fonema i odnos fonem glas.
 12. Dječja fonologija.
 13. Fonološki procesi.
 14. Prikrivena sustavnost.
 15. Kolokvij i evaluacija

Ishodi učenja
 1. definirati osnovne pojmove iz fonetike i fonologije
 2. nabrojati fonološke teorije
 3. primjeniti različite klasifikacije distinktivnih obilježja u fonološkom opisu glasova
 4. nabrojati fonološke procese
 5. definirati pojam fonotaktike
 6. definirati pojam fonotaktike
Metode podučavanja
predavanja mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
zadaće završni ispit

Obavezna literatura
 1. Hayes, B. (2009). Introductory Phonology. Chicester: Wiley-Blackwell. (Blackwell Texbooks in Linguistics).
 2. Jelaska, Z. (2004). Fonološki opisi hrvatskog jezika. Zagreb: Sveučilišna naklada.
 3. odabrani članci
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar