Fonetika i fonologija

Naziv
Fonetika i fonologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
51864
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Cilj je upoznati studente s osnovnim pojmovima suvremene fonetike i fonologije i pritom ih naučiti da engleskom izgovoru pristupaju deskriptivno, za razliku od preskriptivnog pristupa kojemu su bili izloženi tijekom razdoblja prije dolaska na sveučilišni studij. Uči se kako opisivati pojave u engleskome izgovoru na stručan i znanstveni način i razvija se sposobnost selektivnog slušanja izgovornih pojava te njihov opis uz korištenje stručne terminologije. To uključuje i upoznavanje s međunarodnim fonetskim alfabetom i principima fonetske transkripcije.
Sadržaj
 1. Fonetika i fonologija
 2. Govorni lanac i govorni organi
 3. Analitičke jedinice fonologije
 4. Tipovi engleskog izgovora
 5. Konsonanti: opis i klasifikacija prema tradicionalnim fonetskim kriterijima
 6. Vokali: opis i klasifikacija prema tradicionalnim fonetskim kriterijima
 7. Engleski monoftonzi
 8. Engleski diftonzi
 9. Glasovni tipovi i notacijske konvencije Međunarodnoga fonetskog alfabeta
 10. Vezani govor
 11. Akustička analiza govora
 12. Fonološke teorije i modeli: derivacijska fonologija
 13. Generativna fonologija
 14. Prozodijska fonologija
 15. Suvremene fonološke teorije

Ishodi učenja
 1. Sposobnost selektivnog slušanja i uočavanja relevantnih izgovornih pojava u engleskome
 2. Razvijena sposobnost deskriptivnog pristupa izgovornim pojavama
 3. Sposobnost analize i opisa izgovornih pojava korištenjem stručne metodologije i terminologije
 4. Ovladavanje međunarodnim fonetskim alfabetom i principima transkripcije te primjena istih u analizi engleskog izgovora
Metode podučavanja
Power point prezentacije; diskusije, vježbe transkripcije
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje se obavlja metodom kontinuiranog praćenja. Tijekom semestra pišu se tri testa, od kojih najopširniji (test 1) donosi 45 bodova, test transkripcije (test 2) 20 bodova i test 3 donosi 35 bodova od ukupnih 100. Bodovna skala kao i detalji vezani za pojedine testove i bodovanje, studentima su dostupni putem sustava za učenje na daljinu Omega.

Obavezna literatura
 1. Cruttenden, A. (2008), Gimson's Pronunciation of English. 7th edn. London: Hodder Arnold.
 2. Hayes, B. (2009), Introductory Phonology. Wiley-Blackwell.
 3. Josipović, V. (1999), Phonetics and Phonology for Students of English. Zagreb: Targa.
Dopunska literatura
 1. Iscrpan popis dopunske i referentne literature studentima je dostupan na sustavu Omega

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar