Francuska i njeni načini života u svakodnevici

Naziv
Francuska i njeni načini života u svakodnevici
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
133723
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Osposobiti studente za kvalitetnije razumijevanje Francuske i načina života u njoj u svrhu općenito boljeg snalaženja na francuskom jeziku u Francuskoj i sa francuskim (su)govornicima; jačanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata koji odlaze na mobilnost u Francusku; stjecanje komunikacijskih vještina na francuskom jeziku (razumijevanje i praćenje pisanih i audiovizualnih medija, vođenje bilježaka, usmeno izlaganje, izrada prikaza, seminarskog rada); olakšavanje integracije u novu sveučilišnu sredinu, u konkretnom slučaju u francusku sredinu.
Sadržaj
 1. 1) La France – Territoire et géopolitique
 2. 2) Le calendrier – Fêtes, traditions et religions
 3. 3) La famille – Patronymes, structure et politique familiale
 4. 4) Cuisine et gastronomie – Repas, traditions culinaires, produits et chefs
 5. 5) Le système de santé et la démographie
 6. 6) Les loisirs – Sports, activités et culture
 7. 7) Les médias – Journaux, radio et télévision
 8. 8) L'argent – Fiscalité, ressources et jeux d'argent
 9. 9) L'habitat – France urbaine / rurale, crise du logement, colocation
 10. 10) Transports et déplacements
 11. 11) Les systèmes scolaire et universitaire
 12. 12) Le travail
 13. 13) La mode et les objets de luxe
 14. 14) Sciences et techniques
 15. 15) L’écologie

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći razviti poznavanje francuske kulture i kulture frankofonih zemalja te razumjeti i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u frankofonim zemljama.
 2. Studenti će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
 3. Studenti će moći prepoznati i protumačiti relevantne podatke u autentičnom francuskome dokumentu.
 4. Studenti će moći usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese i njihove manifestacije u francuskoj svakodnevici te osnovna obilježja političkog i gospodarskog života.
 5. Studenti će moći proučavati, kategorizirati i komentirati na samostalan način kulturološke elemente u francuskom i frankofonom kontekstu.
 6. Studenti će moći prepoznati i analizirati različite govorne registre i različite komunikacijske razine u francuskom kontekstu.
 7. Studenti će moći izraziti i argumentirati svoj stav o francuskim kulturološkim i civilizacijskim elementima.
 8. Studenti će moći protumačiti i sažeti smisao govorenog i pisanog diskursa pripadajući različitim funkcionalnim stilovima na francuskome jeziku.
 9. Studenti će moći isplanirati i ostvariti strukturu svoga vlastitoga usmenog ili pisanog izlaganja usklađenog s komunikacijskim ciljevima.
 10. Studenti će moći interpretirati, ilustrirati i primijeniti komunikacijske učinke različitih tipova iskaza.
Metode podučavanja
Seminari i lektorske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Pismena i usmena provjera, i ispit.

Obavezna literatura
 1. La France au quotidien, Roselyne Roesch et Rosalba Rolle-Harold, PUG, 2012.
 2. Ecouter et comprendre : La France au quotidien, Roselyne Roesch et Rosalba Rolle-Harold, PUG, 2012.
 3. Civilisation Progressive du français – Niveau débutant, Catherine Carlo et Mariella Causa, CLE International, 2ème édition, 2010.
 4. Civilisation Progressive du français – Niveau intermédiaire, Ross Steele, CLE International, 2004.
 5. Razni članci u tiskovinama i elektroničkim medijima.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar