Geologija i mineralogija za arheologe

Naziv
Geologija i mineralogija za arheologe
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
35819
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti se upoznaju sa stijenama različitog geološkog nastanka, njihovim karakteristikama i tradicionalnoj primjeni. Isto tako stječu uvid u široki spektar minerala koje je čovjek koristio kroz različita vremena - počevši od njegove karakteristične boje, do metala kojim je zagospodario svijetom oko sebe. Studentima će kolegij omogućiti stjecanje temeljnih geoloških znanja, njihovu praktičnu primjenu, te samostalno prepoznavanje geološkog materijala u arheološkim nalazima.
Sadržaj
 1. Geologija-uvod
 2. Alkemija i samorodni elementi
 3. Minerali
 4. Dragulji
 5. Gline i prirodne boje
 6. Rude
 7. Staklo iz arheoloških razdoblja
 8. Stijene-uvod
 9. Sedimentne stijene
 10. Magmatske stijene
 11. Metamorfne stijene
 12. Arhitektonski građevni kamen
 13. Pedologija-uvod
 14. Pedologija-osnovni pojmovi i tehnike
 15. Postanak, razvoj i sistematika tla

Ishodi učenja
 1. -moći će razumjeti i objasniti osnovne pedološke i geološke pojmove povezane s postankom tla, stijenskih masa i njihovih struktura
 2. -moći će prepoznati i klasificirati osnovne tipove stijena
 3. -moći će objasniti različit izbor sastojaka i procese izrade stakla kroz arheološka razdoblja
 4. -moći će razumjeti i objasniti osnovne geološke i kemijske analize koje se upotrebljavaju u obradi arheološkog materijala
 5. - moći će razumjeti i objasniti postanak različitim metalonosnih ruda u prirodi te način i značaj njihove eksploatacije za različita arheološka razdoblja
 6. -moći će razumjeti i objasniti razvoj znanstvene misli i važnost eksperimenta od protoalkemičarskih začetaka u Aleksandriji do srednjeg vijeka u Europi
 7. -moći će povezati i upotrijebiti stečena znanja u radu na terenu i arheološkom praktikumu
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, aktivnosti u paru, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
-pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. M. Herak M., Geologija, 5. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1990
 2. Vrkljan, M., 2000, Mineralogija i petrologija: Osnove i primjena, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Goffer, Z., 2007, Archaeological Chemistry, Wiley-Interscience, Hoboken, N.J.
 2. Grdenić, D., 2003. Alkemija. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.
 3. Henderson, J., 2001, The Science and Archaeology of Materials. Routledge, London.
 4. Robb, L.J., 2005: Introduction to ore forming processes, Blackwell Publishing, Oxford.
 5. Slovenec, D, Bermanec, V., 2003, Sistematska mineralogija-mineralogija silikata. Targa, Zagreb.
 6. Tišljar, J., 1994, Sedimentne stijene. Školska knjiga, Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar