Katedra za ruski jezik i književnost

Naziv
Katedra za ruski jezik i književnost
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Sanja Aslanovski-Tokić
dr.sc. Branka Barčot B-225 4092-123 bbarcot@ffzg.hr
dr.sc. Živa Benčić-Primc, red. prof. B-225 6120-123 zbencic@ffzg.hr
dr.sc. Željka Čelić, izv. prof. B-205 00385-1-4092-105 zcelic@ffzg.hr
Sanja Drljača Magić, lekt. C-120 4092 160 sdmagic@ffzg.hr
dr.sc. Željka Fink-Arsovski, red. prof. B-223 4092-121 zfink@ffzg.hr
dr.sc. Anita Hrnjak, v. lekt. B-204 01 4092 103 ahrnjak@ffzg.hr
dr.sc. Marina Jajić Novogradec, asist. B-223 4092 - 121 mjnovo@ffzg.hr
dr.sc. Danijela Lugarić Vukas, doc. B-208 +38516120108 dlugaric@ffzg.hr
Irina Mironova Blažina, v. lekt. B-204 6120-103 imironov@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Peruško, v. asist. B225 6120-123 iperusko@ffzg.hr
mr.sc. Elvira Ratković, v. lekt.
mr.sc. Zoran Tihomirović, asist. B-224 6120-122 zoran.tihomirovic@ffzg.hr
dr.sc. Josip Užarević, red. prof. B224 6120122 juzarevi@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Veršić B-305 01 4092090 sanja_ver@yahoo.com
dr.sc. Natalija Vidmarović, prof. B204 6120-103 natalija.vidmarovic@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Vojvodić, izv. prof. B-224 6120-122 jasmina.vojvodic@ffzg.hr
Igor Živković, v. lekt. C-120 4092-160 izivkovi@ffzg.hr

Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza i interpretacija tekstova od 11. do 16. stoljeća 52228 5 45 / 15 / 0
Čitanje odabranih tekstova 1 51376 0 0 / 30 / 0
Čitanje odabranih tekstova 2 51380 0 0 / 30 / 0
Diplomski rad na studiju Ruskog jezika i književnosti 124485 15 0 / 0 / 0
Dostoevskij 81414 3 30 / 15 / 0
Frazeologija ruskog jezika 52232 4 30 / 30 / 0
Glotodidaktika 117936 5 30 / 0 / 0
Historijska gramatika ruskog jezika 1 66292 3 30 / 0 / 0
Historijska gramatika ruskog jezika 2 66307 3 30 / 0 / 0
Izabrane ruske drame 70426 3 30 / 15 / 0
Jezične vježbe iz ruskog jezika 1 36019 5 15 / 0 / 75
Jezične vježbe iz ruskog jezika 2 36022 5 15 / 0 / 75
Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 51370 5 0 / 0 / 90
Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 51377 5 0 / 0 / 90
Jezične vježbe iz ruskog jezika 5 52215 5 0 / 0 / 60
Jezične vježbe iz ruskog jezika 6 52225 5 0 / 0 / 60
Jezične vježbe iz ruskog jezika 7 52227 4 0 / 0 / 60
Jezične vježbe iz ruskog jezika 8 52229 4 0 / 0 / 60
Lav Tolstoj 52218 3 30 / 15 / 0
Linguistic Culturology 170909 3 30 / 15 / 0
Lingvokulturologija 170908 3 30 / 15 / 0
Metodika nastave ruskog jezika 124482 5 0 / 30 / 0
Mihail Lermontov 125625 3 30 / 15 / 0
Morfologija 1 118637 5 30 / 0 / 30
Morfologija 2 51374 5 30 / 0 / 30
Osnove staroslavenskog jezika 51378 5 30 / 0 / 0
Poetika pamćenja 102099 3 30 / 15 / 0
Pregled povijesti ruske književnosti 1 51375 5 30 / 0 / 0
Pregled povijesti ruske književnosti 2 51379 5 30 / 0 / 0
Prevođenje poezije 118197 3 30 / 15 / 0
Prevođenje proze 118198 3 30 / 15 / 0
Prijevodne vježbe 1 117765 5 15 / 0 / 45
Prijevodne vježbe 2 124484 4 0 / 0 / 30
Ruska novela 19. stoljeća 57401 3 30 / 15 / 0
Ruske književne ideje 81415 3 30 / 15 / 0
Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 1 52233 2 0 / 0 / 30
Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 2 59464 2 0 / 0 / 30
Rusko-hrvatske književne i filmske veze na raskrižju (20. stoljeće) 145548 3 30 / 15 / 0
Sintaksa ruskog jezika 1 66287 3 15 / 30 / 0
Sintaksa ruskog jezika 2 66306 3 15 / 30 / 0
Sovjetska civilizacija kroz književnost i film 102100 3 30 / 15 / 0
Stilistika 52231 4 30 / 30 / 0
Suvremena ženska proza 81416 3 30 / 15 / 0
Usvajanje stranog jezika 117767 5 30 / 0 / 0
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770 2 30 / 0 / 0
Uvod u rusku civilizaciju 2 87773 2 30 / 0 / 0
Uvod u studij ruske književnosti 1 36021 5 30 / 15 / 0
Uvod u studij ruske književnosti 2 36024 5 30 / 15 / 0
Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika i fonologija + Uvod u lingvistiku) 36020 5 60 / 0 / 15
Završni rad na studiju Ruskog jezika i književnosti 69898 6 0 / 0 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij