Katedra za latinski jezik i rimsku književnost

Naziv
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Latinskog jezika i književnosti 124363 15 0 / 0 / 0
Hrvatska novolatinska književnost 81421 6 15 / 30 / 0
Latinska rukopisna baština novovjekovnog Dubrovnika 146659 3 0 / 30 / 0
Latinska sintaksa 1 51423 7 15 / 45 / 0
Latinska sintaksa 2 51426 7 15 / 45 / 0
Latinska stilistika 51435 7 30 / 30 / 0
Najstariji spomenici latinskoga jezika 51424 4 15 / 30 / 0
Osnove latinskoga 1 35878 7 15 / 45 / 0
Osnove latinskoga 1 51421 4 15 / 15 / 0
Osnove latinskoga 2 35880 7 15 / 45 / 0
Osnove latinskoga 2 51422 4 15 / 15 / 0
Prevođenje s hrvatskoga na latinski 51431 4 0 / 0 / 45
Prevođenje s latinskoga 51430 6 15 / 30 / 15
Rimska književnost carskoga razdoblja 35881 5 15 / 45 / 0
Rimska književnost carskoga razdoblja 64252 2 30 / 0 / 0
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 64253 2 30 / 0 / 0
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 35879 5 30 / 30 / 0
Rimska književnost: Rimska epika 78269 4 15 / 30 / 0
Rimska književnost: Rimska historiografija 51429 6 15 / 45 / 0
Rimska književnost: Rimska komedija A 78991 6 15 / 45 / 0
Rimska književnost: Rimska ljubavna elegija 86360 4 15 / 30 / 0
Srednjovjekovni latinitet 51433 6 30 / 30 / 0
Tečaj latinskoga jezika I 132034 2 0 / 30 / 0
Tečaj latinskoga jezika II 132035 2 0 / 30 / 0
Uvod u novolatinsku književnost 51434 7 30 / 30 / 0
Vulgarni latinitet 51432 6 15 / 45 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij