Katedra za grčki jezik i književnost

Naziv
Katedra za grčki jezik i književnost
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Grčkog jezika i književnosti 124318 15 0 / 0 / 0
Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe) 140288 3 15 / 0 / 0
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 51439 3 30 / 0 / 0
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 35875 5 30 / 30 / 0
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 54655 3 30 / 0 / 0
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 35877 5 15 / 45 / 0
Grčka književnost: Grčka epika 66086 7 15 / 45 / 0
Grčka književnost: Grčka lirika 66100 7 15 / 45 / 0
Grčka morfologija 1 35874 7 15 / 45 / 0
Grčka morfologija 2 35876 7 15 / 45 / 0
Grčka sintaksa 1 51405 7 15 / 45 / 0
Grčka sintaksa 2 51409 7 15 / 45 / 0
Grčki prijevodni seminar 51411 3 0 / 30 / 0
Grčki tečaj I 36738 2 0 / 30 / 0
Grčki tečaj II 36740 2 0 / 30 / 0
Kolegij iz grčke književnosti 118030 6 15 / 30 / 0
Metodika nastave klasičnih jezika 117569 8 45 / 0 / 15
Novogrčki jezik 1 36739 2 15 / 15 / 0
Novogrčki jezik 2 70268 2 15 / 15 / 0
Novogrčki jezik 2 51416 6 15 / 45 / 0
Novogrčki jezik 3 56714 3 15 / 0 / 15
Novogrčki jezik 4 56715 3 15 / 0 / 15
Novogrčki jezik 5 77921 3 15 / 15 / 0
Novogrčki jezik 6 77923 3 15 / 15 / 0
Novogrčki jezik 7 118557 4 15 / 15 / 0
Novogrčki jezik 8 125596 4 15 / 15 / 0
Novogrčki jezik I 51415 6 15 / 45 / 0
Povijest grčkog jezika: Homer i homerski dijalekt 51410 6 15 / 30 / 0
Povijest grčkog jezika: Veze među grčkim rečenicama - parataksa i hipotaksa 51419 6 15 / 30 / 0
Povijest grčkoga jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja 51413 6 15 / 30 / 15
Povijest grčkoga jezika: Helenistički grčki 51406 6 15 / 30 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij