Katedra za skandinavske jezike i književnosti

Naziv
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Goranka Antunović, izv. prof. B 006 +385 1 4092049 goranka.antunovic@ffzg.hr
Goran Bilogrivić, zn. novak C115 01 6120 155 gbilogri@ffzg.hr
Kruno Filipović
Mišo Grundler
dr.sc. Boris Havel
mr.sc. Dinka Krčelić
Aida Liha, asist.
Pavle Luketić
Elizabeta Nestić
dr.sc. Jasna Novak Milić, doc. B006 4092049 jnmilic@ffzg.hr
Zvonimir Novoselec, v. lekt. B-007 01 4092050 znovosel@ffzg.hr
Anne Mette Ofstad
Sara Profeta, lekt. B-007 4092-050 sprofet1@ffzg.hr
dr.sc. Janica Tomić, doc. B007 016120050 jtomic@ffzg.hr
dr.sc. Bodil Zalesky, lekt. B007 6120050 bodil.zalesky@gmail.com

Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 124515 10 0 / 0 / 0
EU i međunarodne organizacije 117818 4 15 / 15 / 0
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 170191 4 15 / 15 / 0
Kontrastivna analiza teksta 170193 4 15 / 30 / 0
Kulturk(r)amp 125362 3 8 / 8 / 0
Leksikologija i leksikografija 124516 4 15 / 15 / 0
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 131691 3 0 / 30 / 0
Prevoditeljski praktikum I 131692 5 0 / 30 / 30
Prevoditeljski praktikum II 124518 5 0 / 0 / 60
Prevođenje književne proze 170220 3 0 / 14 / 7
Semantika 117820 6 60 / 0 / 0
Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu 170222 3 0 / 15 / 15
Sintaksa švedskog jezika 97421 3 15 / 15 / 0
Skandinavija i Skandinavci 36042 7 30 / 30 / 0
Skandinavski film 118217 4 15 / 15 / 0
Sociolingvistika 128208 4 0 / 30 / 0
Suvremeni norveški jezik I 52066 4 0 / 0 / 60
Suvremeni norveški jezik II 125951 4 0 / 0 / 60
Švedska književnost i film 1 64097 6 30 / 30 / 0
Švedska književnost i film 2 155893 6 15 / 30 / 0
Švedski jezik I 36041 6 0 / 0 / 90
Švedski jezik i društvo I 117821 5 0 / 15 / 30
Švedski jezik i društvo II 132055 3 0 / 15 / 30
Švedski jezik II 36043 7 0 / 0 / 90
Švedski jezik III 52056 7 0 / 0 / 90
Švedski jezik u društvenom kontekstu I 97428 3 0 / 15 / 30
Švedski jezik u društvenom kontekstu II 132056 4 0 / 30 / 15
Švedski jezik u društvenom kontekstu III 52064 3 0 / 0 / 30
Teorija i praksa prevođenja 117824 6 30 / 15 / 0
Uvod u lingvistički studij švedskog 52057 7 30 / 30 / 0
Uvod u prevoditeljstvo 52060 6 15 / 45 / 0
Uvod u studij skandinavskih književnosti 77895 7 15 / 30 / 0
Završni rad na studiju Švedskog jezika i kulture 69902 4 0 / 0 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij