Katedra za hungarologiju

Naziv
Katedra za hungarologiju
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Sándor Bene, doc. B 001 +385 1 6120 011 sbene@ffzg.hr; bene.sandor@hungarnet.hu
dr.sc. Franciska Ćurković-Major, doc.
dr.sc. Kristina Katalinić, doc. B002 +385 1 4092 045 kkatalin@ffzg.hr
dr.sc. Mladen Obad-Šćitaroci
dr.sc. Orsolya Žagar Szentesi, doc. B 002 6120 045 ozagar@ffzg.hr

Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski ispit na studiju Hungarologije 127505 10 0 / 0 / 0
Diplomski rad na studiju Hungarologije 124611 15 0 / 0 / 0
Fonologija mađarskog jezika 36018 3 15 / 15 / 0
Hrvatsko-mađarske književne veze 131813 3 15 / 15 / 0
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika I. 117570 5 0 / 0 / 60
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika II. 124320 5 0 / 0 / 60
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika III. 117571 5 0 / 0 / 60
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika IV. 124321 5 0 / 0 / 60
Jezične i prevoditeljske vježbe V 52199 5 0 / 0 / 90
Jezične i prevoditeljske vježbe VI 52202 5 0 / 0 / 90
Jezične vježbe iz mađarskog jezika I. 36013 7 0 / 0 / 120
Jezične vježbe iz mađarskog jezika II. 36016 7 0 / 0 / 120
Jezične vježbe iz mađarskog jezika III. 51192 7 0 / 0 / 120
Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV. 51198 7 0 / 0 / 120
Kontrastivno morfosintaktički opis mađarskog jezika 117572 3 15 / 15 / 0
Mađarska arhitektura i urbanizam 19. stoljeća 170370 3 15 / 15 / 0
Mađarska književnost I. - romantizam 51196 4 15 / 30 / 0
Mađarska književnost II. ((proto)realizam) 69920 4 15 / 30 / 0
Mađarska književnost III - moderna i avangarda 52200 4 15 / 30 / 0
Mađarska književnost IV - postmodernizam 52203 4 15 / 30 / 0
Povijest mađarskog jezika 124323 3 30 / 0 / 0
Prevođenje književnih tekstova 1. 118031 3 0 / 30 / 0
Prevođenje književnih tekstova 2 125419 3 0 / 30 / 0
Slika Hrvatske u mađarskoj književnosti 118032 3 15 / 15 / 0
Stara mađarska književnost 124324 3 15 / 15 / 0
Suvremeni mađarski jezik I. -Uvod u opću i glagolsku morfologiju 51197 4 15 / 30 / 0
Suvremeni mađarski jezik II. -imenske riječi i relacijske riječi 51200 4 15 / 30 / 0
Suvremeni mađarski jezik III - sintagmatika 52201 3 15 / 15 / 0
Suvremeni mađarski jezik IV. - sintaksa 52204 3 15 / 15 / 0
Tokovi i autorske poetike 19. stoljeća u mađarskoj književnosti 117877 4 15 / 30 / 0
Tokovi i autorske poetike 20. stoljeća u mađarskoj književnosti 124325 4 15 / 30 / 0
Tvorba riječi u mađarskom jeziku 117573 3 15 / 15 / 0
Uvod u mađarsko jezikoslovlje 36014 2 15 / 0 / 0
Uvod u mađarsku civilizaciju 36015 6 30 / 30 / 0
Uvod u mađarsku književnost 36017 2 15 / 0 / 0
Završni ispit na studiju Hungarologije 70023 2 0 / 0 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij