Katedra za turkologiju

Naziv
Katedra za turkologiju
Lokacija
B-022
Predstojnik
dr.sc. Barbara Kerovec, doc.
Zamjenik
ECTSKoordinator
dr.sc. Azra Abadžić Navaey, v. asist.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Azra Abadžić Navaey, v. asist. B-022 6120 064 azra.abadzic@gmail.com
dr.sc. Marta Andrić, doc. B-022 01/4092 064 mandric2@ffzg.hr
dr.sc. Ekrem Čaušević, prof. B-002 +385 1 4092 045 ecausevi@ffzg.hr
dr.sc. Alena Ćatović, izv. prof.
dr.sc. Demet Kardaş, lekt.
dr.sc. Barbara Kerovec, doc. B-022 00 385 1 4092 064 barbara.kerovec@gmail.com, bkerovec@ffzg.hr
dr.sc. Tatjana Paić-Vukić, doc. B-022 01/48 95 161 tatjana_paic@yahoo.com

Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Turkologije 160896 15 0 / 0 / 0
Islamska arhitektura i umjetnost 131586 3 30 / 0 / 0
Islamska civilizacija (I) 47056 3 30 / 15 / 0
Islamska civilizacija (II) 47057 3 30 / 15 / 0
Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I) 117828 3 30 / 15 / 0
Kulturna povijest Osmanskog Carstva (II) 124529 3 30 / 15 / 0
Osmanska književnost 124530 4 30 / 15 / 15
Osmanska lektira 117829 2 0 / 15 / 15
Osnove arapskog jezika: morfologija 51016 4 30 / 0 / 15
Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija 50940 4 30 / 0 / 15
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I) 50993 4 30 / 0 / 15
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II) 50998 4 30 / 0 / 15
Osnove perzijskog jezika (I) 126166 3 15 / 0 / 15
Osnove perzijskoga jezika (II) 131588 3 15 / 0 / 15
Povijest Osmanskog Carstva 50939 3 30 / 15 / 0
Povijest Republike Turske 56126 3 30 / 15 / 0
Sintaksa finitnih glagolskih formi turskog jezika 117830 7 15 / 15 / 75
Sintaksa infinitnih glagolskih formi turskog jezika 124531 7 15 / 15 / 75
Srednjoegipatski jezik i pismo 122784 6 30 / 15 / 0
Stari turkijski narodi i jezici 50992 3 30 / 15 / 0
Suvremeni turkijski narodi i jezici 50997 3 30 / 15 / 0
Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (I) 47054 7 30 / 0 / 90
Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II) 47055 7 30 / 0 / 90
Turski jezik: morfologija (I) 50937 7 30 / 0 / 90
Turski jezik: morfologija (II) 51009 7 30 / 0 / 90
Turski jezik: osnove sintakse (I) 50991 7 30 / 0 / 90
Turski jezik: osnove sintakse (II) 50994 7 30 / 0 / 90
Turski jezik: ustroj / kontrastiranje / prevođenje (I) 117831 7 0 / 15 / 75
Turski jezik: ustroj / kontrastiranje / prevođenje (II) 124533 7 0 / 15 / 75
Uvod u modernu tursku književnost 117832 4 30 / 15 / 15
Uvod u osmanski jezik (I) 160835 4 15 / 15 / 15
Uvod u osmanski jezik (II) 160836 4 15 / 15 / 15
Uvod u osmansku književnost 117834 4 30 / 15 / 15
Uvod u studij turkologije (I) 35835 3 30 / 15 / 0
Uvod u studij turkologije (II) 35838 3 30 / 15 / 0
Uvod u suvremenu tursku književnost 124539 4 30 / 15 / 15

Preddiplomski studiji
  1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij