Katedra za antropologiju

Naziv
Katedra za antropologiju
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza antropoloških podataka 64086 4 15 / 0 / 30
Antropologija budućnosti 117913 3 30 / 0 / 0
Antropologija odgoja i obrazovanja 66636 5 30 / 15 / 0
Antropologija svjetskIh religija II 125365 5 30 / 30 / 0
Antropološka arheologija-seminar 125366 3 0 / 30 / 0
Auksologija čovjeka 52346 3 30 / 0 / 0
Dentalna antropologija 125368 3 30 / 0 / 0
Diplomski rad na studiju Antropologije 124233 15 0 / 0 / 0
Drevne seobe I - putokaz kroz antropološke teme 117916 6 30 / 30 / 0
Drevne seobe II -od prvih civilizacija do kraja starog vijeka 125369 6 45 / 15 / 0
Evolucija čovjeka 52354 5 30 / 15 / 0
Forenzična antropologija - analiza trauma i osobna biologija 117918 3 0 / 30 / 15
Ideologije i osmišljavanje podrijetla (mitovi o podrijetlu i etnogenezi) 117920 3 15 / 15 / 0
Kultura i identitet 124232 5 30 / 15 / 0
Lingvistička antropologija 90768 5 30 / 15 / 0
Ljudska bihevioralna ekologija 69816 3 30 / 0 / 0
Medicinska antropologija 52351 5 30 / 15 / 0
Medicinska antropologija II 77900 4 45 / 0 / 0
Međukulturalna istraživanja ličnosti 52365 3 30 / 0 / 0
Metode istraživanja u antropologiji 35968 3 30 / 0 / 0
Molekularna Arheogenetika 124231 5 30 / 0 / 0
Politička antropologija 117923 5 30 / 15 / 0
Pregled antropoloških tema iz prapovijesti 149543 6 45 / 15 / 0
Socijalna antropologija 64084 5 30 / 15 / 15
Sociobiologija 65530 3 30 / 0 / 0
Sociologija kulture I 117924 6 30 / 30 / 0
Statističke metode za antropologe 64085 4 15 / 0 / 30
Suvremene antropološke teorije 81513 4 30 / 0 / 0
Temeljni pojmovi ekologije čovjeka 52352 3 15 / 15 / 0
Uvod u antropologiju 36001 5 30 / 30 / 0
Uvod u antropološku arheologiju 52349 5 30 / 15 / 0
Uvod u forenzičnu antropologiju 52353 5 30 / 15 / 0
Uvod u genetiku čovjeka 64083 3 30 / 0 / 0
Uvod u populacijsku genetiku 66815 5 15 / 15 / 15

Preddiplomski studiji
  1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij