Odsjek za povijest umjetnosti

Naziv
Odsjek za povijest umjetnosti
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Josipa Alviž, v. asist. C-104 01/4092-143 jpetrini@ffzg.hr
mr.sc. Ivan Bogavčić
dr.sc. Dubravka Botica, izv. prof. C-104 4092143 dbotica@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Cvetnić, red. prof. C-106 +385-1-4092-146 scvetnic@ffzg.hr
dr.sc. Franko Ćorić, doc.
dr.sc. Dragan Damjanović, izv. prof. C-126 4092164 ddamjano@ffzg.hr
dr.sc. Frano Dulibić, red. prof. C-126 4092-164 fdulibic@ffzg.hr
dr.sc. Igor Fisković, red. prof.
dr.sc. Jasna Galjer, red. prof.
dr.sc. Jasenka Gudelj, izv. prof. c 104 jgudelj@ffzg.hr
dr.sc. Zlatko Jurić, red. prof.
dr.sc. Miljenko Jurković, red. prof. C-107 01/4092-147 mjurkovi@ffzg.hr
Josipa Lulić, asist. C-124 jlulic@ffzg.hr
dr.sc. Lovorka Magaš Bilandžić, doc. C-101 + 385 1 4092 406 lmagas@ffzg.hr
dr.sc. Nikolina Maraković, doc. C-124 01/4092-407 nikolinamarakovic@yahoo.com
dr.sc. Ana Marinković, v. asist. C-104 amarinko@ffzg.hr
dr.sc. Predrag Marković, izv. prof. C-106 6120-146 pmarkovic@ffzg.hr
dr.sc. Dino Milinović, izv. prof.
dr.sc. Ana Munk, doc. C 125 amunk@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Nestić, v. asist. C-104 01/4092-143 jasmina.nestic@ffzg.com
dr.sc. Danko Šourek, doc. C-101 6002 406 dsourek@ffzg.hr
dr.sc. Marko Špikić, izv. prof. C-121 01/4092-161 mspikic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Tomas, v. asist. C 101 tomasi@ffzg.hr
dr.sc. Tanja Trška, v. asist. C-101 +385 1 4092 406 ttrska@ffzg.hr
dr.sc. Tin Turković, doc. C-124 01/4092-407 tturkovi@ffzg.hr
dr.sc. Maja Zeman, v. asist. C-124 01/4092-407 mzeman@ffzg.hr

Naziv Šifra ECTS Satnica
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619 5 30 / 0 / 0
Antičko slikarstvo 172534 5 15 / 15 / 0
Arhitektura renesanse i baroka 51172 5 30 / 15 / 15
Barokna baština crkvenih redova u hrvatskoj povijesti umjetnosti 170224 5 30 / 0 / 0
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507 5 30 / 15 / 0
Diplomski rad na studiju Povijesti umjetnosti 132865 5 0 / 0 / 0
Diplomski rad na studiju Povijesti umjetnosti 124466 15 0 / 0 / 0
Dubrovnik: History of Architecture and Urban Planning 131800 5 30 / 15 / 0
Frankapani kao naručitelji 170234 5 30 / 15 / 0
Gotička arhitektura Istre 125508 5 30 / 15 / 0
Gotičke katedrale Francuske 170235 5 30 / 0 / 0
Hospitacije 124455 2 0 / 0 / 30
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510 5 30 / 15 / 0
Interpolacije 2 131618 5 30 / 0 / 0
Interpolacije I 131617 5 30 / 0 / 0
Izabrane teme iz teorije umjetnosti 170238 5 0 / 30 / 0
Karolinška Istra 131616 5 30 / 0 / 0
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621 5 30 / 0 / 0
Konzerviranje europskih spomenika 1800-1850 131610 5 30 / 0 / 0
Konzerviranje u Njemačkoj od 1900. do danas 131801 5 30 / 0 / 15
Kulturni krajolik 170239 5 15 / 15 / 0
Kustoske prakse 146665 5 15 / 15 / 15
Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija 131802 5 30 / 15 / 0
Likovne umjetnosti renesanse i baroka 51171 5 30 / 15 / 15
Metodika nastave povijesti umjetnosti 170240 7 30 / 30 / 15
Migracije i transformacije slika 170243 5 30 / 0 / 0
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731 5 30 / 15 / 0
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735 5 30 / 15 / 0
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387 5 30 / 15 / 0
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734 5 30 / 15 / 0
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738 5 30 / 15 / 0
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245 5 15 / 15 / 15
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513 5 30 / 15 / 0
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739 5 30 / 15 / 0
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736 5 15 / 15 / 15
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću 124458 5 15 / 15 / 15
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740 5 15 / 15 / 15
Modul 4: Zaštita pokretne baštine 124465 5 15 / 15 / 15
Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti 117733 3 15 / 15 / 0
Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti 146819 5 15 / 15 / 0
Osnove arhitekture 46967 5 30 / 15 / 15
Osnove likovnih umjetnosti 46966 5 30 / 15 / 15
Pisani izvori za povijest umjetnosti (11. - 17. stoljeće) 170247 5 30 / 15 / 0
Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. 131623 5 30 / 0 / 0
Povijest, vrste i karakteristike ilustracije 170248 5 30 / 15 / 0
Praktikum i izvođenje nastave I 117737 4 0 / 30 / 15
Praktikum i izvođenje nastave II 124459 4 0 / 30 / 15
Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti 144902 5 15 / 15 / 0
Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri 97249 5 30 / 0 / 0
Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva 78040 5 15 / 15 / 0
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128 5 30 / 0 / 0
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266 5 30 / 15 / 0
Slikarstvo u Dalmaciji od Jacopa Palme Mlađega do Sebastiana Devite 170249 5 30 / 0 / 0
Srednjovjekovna umjetnost južne Italije 170250 5 30 / 0 / 0
Teorija i povijest povijesti umjetnosti 142681 5 30 / 15 / 15
Transformacije antičkog svijeta 118190 5 30 / 15 / 0
Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries 102113 5 15 / 15 / 0
Umjetnost antike 35919 5 30 / 15 / 15
Umjetnost gotike 51170 5 30 / 15 / 15
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921 5 30 / 15 / 15
Umjetnost nakon 1900. 51174 5 30 / 15 / 15
Umjetnost romanike 51169 5 30 / 15 / 15
Umjetnost starih civilizacija 81459 5 15 / 15 / 0
Umjetnost Trecenta 118192 5 30 / 15 / 0
Umjetnost XIX. stoljeća 51173 5 30 / 15 / 15
Uvod u ikonologiju 69722 5 30 / 15 / 15
Vizualiziranje nacionalnog: umjetnička baština skjavonskih/ilirskih bratovština i kolegija u Italiji 170252 5 30 / 15 / 0
Vizualna kultura u nastavi Likovne umjetnosti 170253 5 15 / 15 / 15
Zaštita spomenika kulture 51177 5 30 / 15 / 15
Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st. 102115 5 30 / 0 / 0