Odsjek za pedagogiju

Naziv
Odsjek za pedagogiju
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marija Bartulović, doc. C-204 01/6120-168 mbartulo@ffzg.hr
Štefka Batinić
dr.sc. Ana Blažević Simić, doc. C204 01 6120 168 ablazevi@ffzg.hr
Filip Brčić
dr.sc. Sandra Car, doc. C-205 6120-169 scitkovi@ffzg.hr
Lucija Čutura Sabolić
mr.sc. Andrea Fajdetić
Zoran Horvat
dr.sc. Neven Hrvatić, red. prof. C-204 4092-168 nhrvatic@ffzg.hr
Iva Ivanković
Ružica Jurčević
dr.sc. Marko Jurčić, izv. prof. c-202/ured prodekana za financije 01/6156-880 mpustike@gmail.com
mr.sc. Vilmica Kapac
Tihana Kokanović
dr.sc. Ante Kolak, doc. C-205 01 4092 169 akolak@ffzg.hr
dr.sc. Zvonimir Komar, doc. C-226 01/6120-165 zkomar@ffzg.hr
dr.sc. Barbara Kušević, doc. C-225 bkusevic@ffzg.hr
dr.sc. Goran Livazović, doc.
dr.sc. Dubravka Maleš, red. prof. C-225 01 4092 186 dmales@ffzg.hr
dr.sc. Renata Marinković, red. prof.
dr.sc. Ivan Markić, doc. C-205 01/4192-169 imarkic@ffzg.hr
Miroslav Miljković
dr.sc. Siniša Opić, izv. prof. 098362155 sinisa.opic@ufzg.hr
dr.sc. Marko Palekčić, red. prof. C 011 6120-315 mpalekci@ffzg.hr
Jelena Pavičić Vukičević, pred. 091/6101-350 jelena.pavicic-vukicevic@zagreb.hr
Monika Pažur
Katarina Posavec
dr.sc. Koraljka Posavec, doc. C-226a 01 4092 211 koposave@ffzg.hr
dr.sc. Vlatko Previšić, red. prof. c226 / ured dekana 01/6120-165 vprevisi@ffzg.hr
dr.sc. Ana Sekulić-Majurec, red. prof.
dr.sc. Edita Slunjski, izv. prof. C-224 eslunjsk@ffzg.hr
dr.sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof. C-224 01 6120185 vspajic@ffzg.hr ; vedrana.spajicvrkas@xnet.hr
Mirela Sučević
dr.sc. Mirjana Šagud, izv. prof. C 224 01 6120 185 msagud@ffzg.hr
dr.sc. Ana Širanović C-226a 01 4092 211 amarkovi@ffzg.hr
Dorjan Vahtar

Naziv Šifra ECTS Satnica
Alternativne pedagoške ideje i škole 51407 5 30 / 30 / 0
Andragogija 35978 5 30 / 30 / 0
Antropologija odgoja i obrazovanja 66634 5 30 / 30 / 0
Didaktičke teorije 35971 5 30 / 30 / 0
Didaktika 117639 5 30 / 30 / 0
Diferencijalna pedagogija 52622 5 30 / 30 / 0
Diplomski rad na studiju Pedagogije 124388 15 0 / 0 / 0
Domski odgoj 51404 5 30 / 30 / 0
Europsko obrazovanje 118145 5 30 / 30 / 0
Informacijski sustavi i baze podataka u obrazovanju 52616 5 30 / 30 / 0
Interkulturalizam i obrazovanje 124374 5 30 / 30 / 0
Interkulturalni kurikulum 125476 5 30 / 30 / 0
Komparativna pedagogija 117640 5 30 / 30 / 0
Kritičke teorije obrazovanja 65565 5 30 / 30 / 0
Kurikulum ranog odgoja 124376 5 30 / 30 / 0
Kvalitativna istraživanja 66640 5 30 / 30 / 0
Kvantitativna istraživanja 69708 5 30 / 30 / 0
Međunarodno obrazovanje 51384 5 30 / 30 / 0
Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama 69709 5 30 / 30 / 0
Modeli obrazovanja učitelja 124377 5 30 / 30 / 0
Obiteljska pedagogija 35975 5 30 / 30 / 0
Obrazovanje darovitih 69710 5 30 / 30 / 0
Obrazovanje za ljudska prava i građanstvo 117641 5 30 / 30 / 0
Obrazovne politike 69711 5 30 / 30 / 0
Osnove interkulturalne pedagogije 124378 5 30 / 30 / 0
Osnove pedagogije 35969 5 30 / 30 / 0
Osnove socijalne pedagogije 117642 5 30 / 30 / 0
Osnove specijalne pedagogije 66639 5 30 / 30 / 0
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 117643 5 30 / 30 / 0
Pedagogija adolescencije 51385 5 30 / 30 / 0
Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja 36698 5 30 / 30 / 0
Pedagogija ranog djetinjstva 35976 5 30 / 30 / 0
Pedagogija slobodnog vremena 117644 5 30 / 30 / 0
Pedagoška dijagnostika 52623 5 30 / 30 / 0
Pedagoška resocijalizacija 117645 5 30 / 30 / 0
Pedagoško savjetovanje i profesionalna orijentacija 124379 5 30 / 30 / 0
Povijest hrvatske pedagogije i školstva 35973 5 30 / 30 / 0
Povijest i filozofija pedagogije 35970 5 30 / 30 / 0
Prava djeteta u odgoju i obrazovanju 117646 5 30 / 30 / 0
Psihologija odgoja i obrazovanja 53604 5 30 / 30 / 0
Razvojne i obrazovne strategije 52618 5 30 / 30 / 0
Seksualna pedagogija 52624 5 30 / 30 / 0
Sistematska pedagogija 35974 5 30 / 30 / 0
Statistika u pedagogijskim istraživanjima 52617 5 30 / 30 / 0
Stručno-pedagoška praksa pedagogije slobodnog vremena 124380 5 0 / 0 / 0
Stručno-pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja 124381 5 0 / 0 / 0
Stručno-razvojne službe i upravljanje 124382 5 30 / 30 / 0
Školska stručno-pedagoška praksa 124383 5 0 / 0 / 0
Školski i razredni management 117647 5 30 / 30 / 0
Školski podsustavi 69712 5 30 / 30 / 0
Temeljna nastavna umijeća 124384 5 30 / 0 / 60
Teorije i metodike nastave 118146 5 30 / 0 / 30
Teorije kurikuluma 124386 5 30 / 30 / 0
Teorije odgoja i obrazovanja 35972 5 30 / 30 / 0
Upravljanje i autonomija škole 117648 5 30 / 30 / 0
Ustanove ranog odgoja i obrazovanja 66638 5 30 / 30 / 0
Uvod u pedagogijska istraživanja 66637 5 30 / 30 / 0
Virtualno obrazovanje 51408 5 30 / 30 / 0

Preddiplomski studiji
  1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij