Češki jezik i književnost, smjer Nastavnički

Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Češki jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije bohemistike
magistra edukacije bohemistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Češki jezik i književnost, nastavnički smjer izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni magistri bohemistike stječu uvjete za upis na doktorski studij lingvistike, književnosti, glotodidaktike i drugih srodnih studija, ako polože prijamni ispit. Uvjete za upis na druge poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskomu fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni magistar ili magistra edukacije bohemistike (mag. educ. philol. bohem.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Osposobljeni su za poslove u školstvu, tj. zapošljavaju se kao nastavnici češkog jezika i književnosti u srednjim i osnovnim školama, ali i za različite poslove u kulturnim ustanovama, izdavaštvu, državnoj upravi, medijima, turizmu.
Zahtjevi i rezultati
Dvopredmetni diplomski studij češkoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera osmišljen je kao druga faza petogodišnjega studija češkoga jezika i književnosti, u kojoj studenti pokazuju znanje jezika i razumijevanje književnih i kulturnih sadržaja stečenih u prvoj, preddiplomskoj fazi studija, proširuju i produbljuju to znanje unutar područja studija te stječu nastavničke kompetencije sukladno standardima o minimumu nastavničkih kompetencija. Studenti su dužni apsolvirati 7 kolegija iz ponude Katedre za češki jezik i književnost te 3 kolegija iz fakultetske ponude kolegija MNK položivši sve ispite i napisavši propisane seminarske radove te obaviti odgovarajuću metodičku praksu. Studij završava diplomskim ispitom, koji se sastoji od pisanja i usmene obrane diplomskoga rada iz područja metodike nastave češkog jezika i književnosti. Rad mora obasezati najmanje trideset stranica, mora biti napisan u skladu s teorijskim i metodološkim zahtjevima diplomskoga rada i predan u propisanu obliku. Ispunjavanjem svih programskih obveza i stjecanjem propisanog broja od 60 ECTS bodova na dvopredmetnom diplomskom studiju nastavničkog smjera češkog jezika i književnosti, studenti stječu potrebne nastavničke kompetencije, a time i akademski naziv sveučilišni magistri edukacije bohemistike.

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češke prijevodne vježbe I 117494 5 0/0/60
2. Metodički kolegiji - u 1. i 3. semestru ukupno odabrati 10 ECTS bodova (11983)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Glotodidaktika 117770 5 30/0/0
Usvajanje stranoga jezika 117839 5 30/0/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12624)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
5. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11939)
5.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka književnost na filmu 131647 4 15/30/0
Češki jezik u barokno doba 131650 4 15/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češke prijevodne vježbe II 124263 5 0/0/60
2. Metodika slavenskih jezika - u 2. i 4. semestru odabrati ukupno 5 ECTS bodova (11984)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metodika nastave slavenskih jezika 124487 5 0/30/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12624)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
5. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11939)
5.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češko žensko pismo 125606 4 30/15/0
Općečeški supstandard 125610 4 30/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češke prijevodne vježbe III 117496 5 0/0/60
2. Metodički kolegiji - u 1. i 3. semestru ukupno odabrati 10 ECTS bodova (11983)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Glotodidaktika 117770 5 30/0/0
Usvajanje stranoga jezika 117839 5 30/0/0
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12624)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Govorništvo za nastavnike (NM) 120101 4 0/15/15
Hrvatski jezik za nastavnike 118114 4 30/15/0
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099 4 15/0/15
5. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11939)
5.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češka književnost na filmu 131647 4 15/30/0
Češki jezik u barokno doba 131650 4 15/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češke prijevodne vježbe IV 124265 5 0/0/60
Diplomski rad na studiju Češkog jezika i književnosti 124607 15 0/0/0
2. Metodika slavenskih jezika - u 2. i 4. semestru odabrati ukupno 5 ECTS bodova (11984)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metodika nastave slavenskih jezika 124487 5 0/30/0
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12624)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105 4 30/0/0
Filozofija odgoja - opći 81941 4 30/0/0
Proizvodnja govora (NM) 120104 4 0/15/15
Sociologija obrazovanja (NM) 120102 4 30/0/0
4. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Didaktika (NM) 120083 6 30/30/0
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082 6 30/30/0
Sustavna pedagogija (NM) 120085 6 30/30/0
5. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11939)
5.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Češko žensko pismo 125606 4 30/15/0
Općečeški supstandard 125610 4 30/15/0