Povijest, smjer Istraživački, smjer Istraživački, Modul stara povijest

Naziv
smjer Istraživački, Modul stara povijest
Puni naziv
Povijest, smjer Istraživački, smjer Istraživački, Modul stara povijest
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar povijesti
magistra povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Praktikum stare povijesti I. 117659 6 0/0/60
2. Obvezni ciklički kolegiji - Odabrati 13 ECTS bodova (11006)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672 3 30/0/0
Povijest Grčke i Rima II. 117667 5 30/0/0
Povijest starog Istoka II 118169 5 30/0/0
Stara povijest hrvatskih zemalja II. 117671 5 30/0/0
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 6 ECTS bodova (10706)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekohistorija 117678 5 15/15/0
Ekonomska historija 117679 5 15/15/0
Film kao povijesni izvor 118161 3 30/0/0
Habsburška Monarhija: imperijalna baština 117680 5 15/15/0
Historijska antropologija 117681 5 15/15/0
Historijska demografija 117682 5 15/15/0
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme 117683 6 30/30/0
Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.) 117684 6 30/30/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 117685 5 15/15/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 117686 5 15/15/0
Josip Broz Tito 170989 4 30/0/0
Kršćanstvo u srednjem vijeku II 117687 6 15/15/0
Kulturna povijest 117688 5 15/15/0
Magija u srednjem vijeku 170912 3 15/15/0
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća 135990 3 0/30/0
Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa 170914 3 15/15/0
Od staleškog ka modernom građanstvu 36773 3 30/0/0
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku 118165 3 15/15/0
Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka 170915 3 15/15/0
Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti 36802 3 30/0/0
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 117696 6 15/15/0
Politička povijest 117697 5 15/15/0
Poljska u 19. i 20. stoljeću 59717 4 30/0/0
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672 3 30/0/0
Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom 117698 3 15/15/0
Povijest Dubrovačke Republike 118168 4 30/0/0
Povijest Jugoslavije 1918. - 1945. 170256 3 30/0/0
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta 131878 6 30/15/0
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 117699 6 15/15/0
Rođaci i bližnji - obiteljske strukture 117700 6 15/15/0
Sport u kulturi Dalekog istoka 134677 4 30/0/0
Sport u kulturi Dalekog istoka 134679 5 30/0/30
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171 4 30/0/0
Srednjovjekovni latinski jezik I 117701 6 15/15/0
Srednjovjekovno plemstvo 117702 6 15/15/0
Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine 118173 4 30/0/0
Život u 19. stoljeću 119477 3 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Praktikum stare povijesti II. 124411 6 0/0/60
2. Obvezni ciklički kolegiji - Odabrati 10 ECTS bodova (11865)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11866)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
1968. - Uzroci i posljedice 118160 3 30/0/0
Croatia in World War Two 170916 3 30/0/0
Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije 142487 4 15/15/0
Eastern Adriatic region in late antiquity and the early middle ages 170988 3 30/0/0
Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija i reptrezentacija 170913 3 30/0/0
Historijska imagologija 124433 5 15/15/0
Hrvatska heraldička baština 125484 3 30/0/0
Hrvatska historiografija 20. stoljeća 125485 6 30/30/0
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 124434 6 30/30/0
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 124435 6 30/30/0
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije 118164 4 15/15/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 124436 5 15/15/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 124437 5 15/15/0
Javna povijest 142479 4 15/15/0
Kristijanizacija Rimskog carstva 125486 4 15/15/0
Kršćanstvo u srednjem vijeku I 124438 4 15/15/0
Latinska paleografija 124439 3 15/0/15
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća 135991 3 0/30/0
Mletačka Republika: imperijalna baština 124441 5 15/15/0
Osmansko Carstvo: imperijalna baština 124597 5 15/15/0
Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti 125487 3 30/0/0
Pomoćne povijesne znanosti II. 124428 3 30/0/0
Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 170257 4 30/0/0
Pristup egipatskoj civilizaciji: zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu 118170 3 0/0/30
Prvi svjetski rat 125489 3 30/0/0
Rod kad sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća 125490 3 30/0/0
Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 124447 5 15/15/0
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 124448 5 15/15/0
Srednjovjekovni latinski jezik II 124449 3 15/15/0
Srednjovjekovno seljaštvo 124450 4 15/15/0
Teaching about the Shoah 170917 6 30/0/0
Urbana povijest 124452 4 15/15/0
Vjerska povijest 124453 5 15/15/0
Vojna i vojnokrajiška povijest 124454 5 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Obvezni ciklički kolegiji - odabrati 13 ECTS bodova (11006)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672 3 30/0/0
Povijest Grčke i Rima II. 117667 5 30/0/0
Povijest starog Istoka II 118169 5 30/0/0
Stara povijest hrvatskih zemalja II. 117671 5 30/0/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (10806)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ekohistorija 117678 5 15/15/0
Ekonomska historija 117679 5 15/15/0
Film kao povijesni izvor 118161 3 30/0/0
Habsburška Monarhija: imperijalna baština 117680 5 15/15/0
Historijska antropologija 117681 5 15/15/0
Historijska demografija 117682 5 15/15/0
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme 117683 6 30/30/0
Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.) 117684 6 30/30/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 117685 5 15/15/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 117686 5 15/15/0
Josip Broz Tito 170989 4 30/0/0
Kršćanstvo u srednjem vijeku II 117687 6 15/15/0
Kulturna povijest 117688 5 15/15/0
Magija u srednjem vijeku 170912 3 15/15/0
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća 135990 3 0/30/0
Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa 170914 3 15/15/0
Od staleškog ka modernom građanstvu 36773 3 30/0/0
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku 118165 3 15/15/0
Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka 170915 3 15/15/0
Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti 36802 3 30/0/0
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 117696 6 15/15/0
Politička povijest 117697 5 15/15/0
Poljska u 19. i 20. stoljeću 59717 4 30/0/0
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672 3 30/0/0
Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom 117698 3 15/15/0
Povijest Dubrovačke Republike 118168 4 30/0/0
Povijest Jugoslavije 1918. - 1945. 170256 3 30/0/0
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta 131878 6 30/15/0
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 117699 6 15/15/0
Rođaci i bližnji - obiteljske strukture 117700 6 15/15/0
Sport u kulturi Dalekog istoka 134677 4 30/0/0
Sport u kulturi Dalekog istoka 134679 5 30/0/30
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171 4 30/0/0
Srednjovjekovni latinski jezik I 117701 6 15/15/0
Srednjovjekovno plemstvo 117702 6 15/15/0
Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine 118173 4 30/0/0
Život u 19. stoljeću 119477 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Obvezni ciklički kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (11865)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (11968)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
1968. - Uzroci i posljedice 118160 3 30/0/0
Croatia in World War Two 170916 3 30/0/0
Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije 142487 4 15/15/0
Eastern Adriatic region in late antiquity and the early middle ages 170988 3 30/0/0
Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija i reptrezentacija 170913 3 30/0/0
Historijska imagologija 124433 5 15/15/0
Hrvatska heraldička baština 125484 3 30/0/0
Hrvatska historiografija 20. stoljeća 125485 6 30/30/0
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 124434 6 30/30/0
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 124435 6 30/30/0
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije 118164 4 15/15/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 124436 5 15/15/0
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 124437 5 15/15/0
Javna povijest 142479 4 15/15/0
Kristijanizacija Rimskog carstva 125486 4 15/15/0
Kršćanstvo u srednjem vijeku I 124438 4 15/15/0
Latinska paleografija 124439 3 15/0/15
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća 135991 3 0/30/0
Mletačka Republika: imperijalna baština 124441 5 15/15/0
Osmansko Carstvo: imperijalna baština 124597 5 15/15/0
Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti 125487 3 30/0/0
Pomoćne povijesne znanosti II. 124428 3 30/0/0
Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 170257 4 30/0/0
Pristup egipatskoj civilizaciji: zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu 118170 3 0/0/30
Prvi svjetski rat 125489 3 30/0/0
Rod kad sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća 125490 3 30/0/0
Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 124447 5 15/15/0
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 124448 5 15/15/0
Srednjovjekovni latinski jezik II 124449 3 15/15/0
Srednjovjekovno seljaštvo 124450 4 15/15/0
Teaching about the Shoah 170917 6 30/0/0
Urbana povijest 124452 4 15/15/0
Vjerska povijest 124453 5 15/15/0
Vojna i vojnokrajiška povijest 124454 5 15/15/0