Germanistika, smjer Prevoditeljski, smjer Prevoditeljski - Modul prevoditelj

Naziv
smjer Prevoditeljski - Modul prevoditelj
Puni naziv
Germanistika, smjer Prevoditeljski, smjer Prevoditeljski - Modul prevoditelj
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar njemačkog jezika i književnosti
magistra njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati izvorni tekst
 2. koristiti prevoditeljske alate kao npr. različite programe za prevođenje i prijevodne memorije
 3. prepoznati i objasniti povijesne i suvremene specifičnosti kulture i umjetnosti germanofonih zemalja
 4. primijeniti metajezik teorija prevođenja u pisanju znanstvenih radova
 5. multimedijski dizajnirati tekst
 6. koristiti prevoditeljska pomagala kao npr. rječnike, terminološke baze, paralelne tekstove
 7. odabrati relevantne prijevodne inačice
 8. opisati prijevodni proces prema različitim teorijskim modelima
 9. odabrati i obraniti odabir prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 10. posredovati između hrvatskog i njemačkog jezika i kulture
 11. oblikovati ciljni tekst prema pravilima hrvatske i njemačke normativne gramatike i pravopisa
 12. prepoznati morfološke, sintaktičke, semantičke i stilističke osobitosti pojedinog izvornog teksta kao i pojedinih tekstnih vrsta, ali i određenih jezika struke
 13. ustanoviti razvoj institucija i organizacija te gospodarskog i pravnog sustava EU-a
 14. prepoznati i riješiti jezično i kulturno uvjetovane prevoditeljske probleme
 15. samostalno pismeno prevesti opće tekstove visoke složenosti te stručne tekstove iz različitih stručnih područja s njemačkog na hrvatski i hrvatskog na njemački jezik uz odabir odgovarajuće prevoditeljske strategije
 16. ustanoviti terminologiju odabranih stručnih područja na njemačkom i hrvatskom jeziku

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezik struke I 117623 2 15/0/0
Strojno prevođenje 52647 6 30/30/0
Teorija prevođenja 117554 3 30/0/0
Terminologije i jezici struka I 117555 1 0/15/0
Vježbe pismenog prevođenja I 117560 3 0/15/15
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 3 ECTS boda (11746)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 124288 3 0/30/0
Institucije i organizacije EU 124289 3 30/0/0
Jezik struke II 124291 2 15/0/0
Metodika pismenog prevođenja 124292 2 15/0/0
Terminologije i jezici struka II 124301 1 0/15/0
Vježbe pismenog prevođenja II 124307 3 0/15/15
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezik medija u zemljama njem. govornog područja 117547 3 30/0/0
Leksikologija i leksikografija 117549 3 30/0/0
Terminologije i jezici struka III 117556 3 0/30/0
Vježbe pismenog prevođenja III 117561 3 0/15/15
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 3 ECTS boda (11745)
4. semestar
1. Obavezni predmeti