Romistika

Naziv
Romistika
Puni naziv
Romistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost Roma 1 147511 3 30/0/30
Kultura Roma 1 147512 3 30/0/30
Romski jezik 1 147510 4 30/0/30
2. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (13690)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost Roma 2 147517 3 30/0/30
Kultura Roma 2 147518 3 30/0/30
Romski jezik 2 147516 4 30/30/30
2. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (13690)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 2 147521 4 30/0/30
Metodika nastave romskog jezika 2 147520 4 30/0/30
Povijest Roma 2 147519 2 30/0/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost Roma 3 147523 3 30/0/30
Kultura Roma 3 147524 3 30/0/30
Romski jezik 3 147522 4 30/30/30
2. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (13690)
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Romistike 162100 15 0/0/0
Književnost Roma 4 147529 3 30/0/30
Kultura Roma 4 147530 3 30/0/30
Romski jezik 4 147528 4 30/30/30