Germanistika, smjer Prevoditeljski, smjer Prevoditeljski - Modul tumač

Naziv
smjer Prevoditeljski - Modul tumač
Puni naziv
Germanistika, smjer Prevoditeljski, smjer Prevoditeljski - Modul tumač
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar njemačkog jezika i književnosti
magistra njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati izvorni tekst
 2. koristiti prevoditeljske alate kao npr. različite programe za prevođenje i prijevodne memorije
 3. kod konsekutivnog prevođenja primijeniti odgovarajuću metodu skraćenog bilježenja
 4. koristiti prevoditeljska pomagala kao npr. rječnike, terminološke baze, paralelne tekstove
 5. prepoznati i riješiti jezično i kulturno uvjetovane prevoditeljske probleme
 6. odabrati relevantne prijevodne inačice
 7. ustanoviti terminologiju odabranih stručnih područja na njemačkom i hrvatskom jeziku
 8. oblikovati ciljni tekst prema pravilima hrvatske i njemačke normativne gramatike i pravopisa
 9. opisati prijevodni proces prema različitim teorijskim modelima
 10. prepoznati morfološke, sintaktičke, semantičke i stilističke osobitosti pojedinog izvornog teksta kao i pojedinih tekstnih vrsta, ali i određenih jezika struke
 11. odabrati i obraniti odabir prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 12. prepoznati i objasniti povijesne i suvremene specifičnosti kulture i umjetnosti germanofonih zemalja
 13. primijeniti metajezik teorija prevođenja u pisanju znanstvenih radova
 14. ustanoviti razvoj institucija i organizacija te gospodarskog i pravnog sustava EU-a
 15. konsekutivno i simultano prevesti opće tekstove visoke složenosti te stručne tekstove iz različitih stručnih područja s njemačkog na hrvatski i hrvatskog na njemački jezik
 16. posredovati između hrvatskog i njemačkog jezika i kulture

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezik struke I 117623 2 15/0/0
Metode skraćenog bilježenja 142673 3 30/30/0
Tehnike i metode usmenog prevođenja 117552 3 30/0/0
Teorija prevođenja 117554 3 30/0/0
Terminologije i jezici struka I 117555 1 0/15/0
Vježbe konzekutivnog prevođenja I 117558 3 0/15/15
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 124288 3 0/30/0
Institucije i organizacije EU 124289 3 30/0/0
Jezik struke II 124291 2 15/0/0
Terminologije i jezici struka II 124301 1 0/15/0
Vježbe konzekutivnog prevođenja II 124304 3 0/15/15
Vježbe simultanog prevođenja I 124309 3 0/15/15
3. semestar
4. semestar
1. Obavezni predmeti