Španjolski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski

Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar španjolskog jezika i književnosti
magistra španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 117795 5 0/0/60
Španjolski jezik 7 117809 5 0/0/60
Teorija prevođenja 117812 2 30/0/0
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (14792)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Institucije EU, Španjolske i Hrvatske 161124 2 30/0/0
Prijevodne memorije kao prevodilački alati 163612 2 15/0/15
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezici struke i frazeologija 124503 3 0/30/0
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 124510 5 0/0/60
Španjolski jezik 8 124512 5 0/0/60
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (14793)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatski jezik za prevoditelje 161123 4 15/0/15
Povijest španjolskoga jezika 163576 3 30/0/0
Prevoditelj i računalo 163404 2 30/0/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prevođenje književnih tekstova 117794 5 0/0/60
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 117796 5 0/0/60
Španjolski jezik 9 117811 5 0/0/60
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti 124514 15 0/0/0