Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Makedonistika

Naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Makedonistika
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Makedonistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) južnoslavenskih jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1662)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture 37556 4 15/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1662)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (8167)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bugarska književnost 19. stoljeća 77966 4 15/15/0
Makedonska književnost: Makedonska poezija 52566 4 15/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 4 52498 3 0/0/60
Jezične vježbe iz makedonskog jezika 4 52569 3 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (8167)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (8173)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književnost bugarskog modernizma 77967 4 15/15/0
Makedonska književnost: Makedonska novelistika 131700 4 15/15/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz bugarskog jezika VI 52510 3 0/0/30
Jezične vježbe iz makedonskog jezika VI 52573 3 0/0/30
Poredbene analize 118556 4 15/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (8173)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bugarska književnost 1945-1989 81420 4 15/15/0
Makedonska književnost: Makedonski roman 131702 4 15/15/0