Akademski stupanj
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Samostalna katedra za kineziologiju
Konzultacije
četvrtak, 14,00-15,00 sati
Soba
SD"Martinovka", soba br. 7, Zelinska 5
Telefon
+385 1 6113 147
E-mail
valikalf@ffzg.hr

Vesna Alikalfić rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu, Prvu gimnaziju te Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu (danas Kineziološki fakultet) na kojem je apsolvirala i poslijediplomski znanstveni studij. Do 1991. godine suradnica je na znanstveno-istraživačkim projektima Instituta za kineziologiju te suradnica na Odsjeku za kineziološku rekreaciju Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 1980. godine stječe zvanje učiteljice skijanja pri Hrvatskom zboru učitelja i trenera skijanja, a od 1984. ima međunarodnu licencu. Od 1983.godine voditeljica je različitih vrsta aerobike te se smatra jednom od začetnica u provođenju takvih programa u Hrvatskoj. Radno iskustvo stječe u kemijskoj industriji “Chromos” gdje postiže posebne rezultate u organiziranju i provođenju medicinskih programiranih aktivnih odmora. Do zaposlenja na Fakultetu, nastavna djelatnost vidljiva je kroz desetogodišnji rad u obrazovnim ustanovama gdje je dala zapažen doprinos u eksperimentalnom programu kojeg je provodila u osnovnoj školi kao nastavnica Tjelesne i zdravstvene kulture na kineziološkoj aktivnosti Tenis. Stručni ispit, za zvanje nastavnika TZK-e, položila je 1995.godine. Od 2003.godine zaposlena je kao predavačica, a od 2008.godine kao viša predavačica na Samostalnoj katedri za kineziologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te vodi redovnu nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture studentima 1. i 2. godine sveučilišnog preddiplomskog studija. U redovnu nastavu uvela je nove kineziološke aktivnosti; cheerleading, jazz dance, klasični balet, trbušni ples, pilates, fitness mix, stretch&relax. Unutar horizontalne mobilnosti studenata na Sveučilištu u Zagrebu pokrenula je, na nastavnom sadržaju Društveni ples, suradnju s Fakultetom elektrotehnike i računarstva te Fakultetom strojarstva i brodogradnje. Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu vanjska je suradnica na predmetu Kineziološka metodika u visokom obrazovanju na sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju te na predmetu Suvremeni grupni programi fitnessa na stručnom specijalističkom diplomskom studiju. 2011. god bira se i na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u nastavno zvanje višeg predavača i to u području društvenih znanosti, polje: kineziologija/kineziologija sporta. Kao prvi i jedini kineziolog u Hrvatskoj, 2016.godine uspješno završava edukaciju Aktivno učenje i kritičko mišljenje (ALCT) u visokom obrazovanju. Dugi niz godina vodi i održava cikluse radionica za stručno usavršavanje nastavnika TZK na Sveučilištu u Zagrebu kao i za brucoše Filozofskog fakulteta u okviru Orijentacijskog tjedna. U znanstvenim i stručnim publikacijama objavila je više od 30 istraživačkih i stručnih radova. Koautorica je udžbenika “Alpsko skijanje“ te „Plana i programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture za visoka učilišta“. Sudionica je mnogih znanstvenih i stručnih konferencija, kongresa, simpozija, skupova i radionica. Na Filozofskom fakultetu voditeljica je nekoliko sportskih ekipa. Sa ženskom košarkaškom ekipom osvaja četiri puta naslov prvakinja na Prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu te prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnim natjecanjima. Posebne rezultate postiže kao voditeljica i trenerica aerobik ekipe Fakulteta s kojom osvaja pet prvih mjesta na Prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu te prvo mjesto u kategoriji grupa i prvo mjesto u kategoriji parova na Prvenstvu Hrvatske. 2003.god. osnivačica je plesne sekcije na Filozofskom fakultetu unutar koje djeluje plesno navijačka skupina (cheerleaders), prva i jedina takva skupina na Sveučilištu u Zagrebu, s kojom bilježi brojne nastupe te sudjeluje na natjecanjima (tri puta na državnim natjecanjima na kojima osvaja drugo, prvo i treće mjesto i jedanaest puta na međunarodnim studentskim natjecanjima gdje osvaja šest puta prvo mjesto, četiri puta drugo i jednom četvrto mjesto). Članica je većeg broja strukovnih društva i stručnih organizacija. Od 2012.godine tajnica je Sportske udruge Filozofskog fakulteta, od akad.god.2015/16.članica je Povjerenstva za kvalitetu na FF-u, a od 2016. članica je Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom svih godina aktivna je polaznica mnogobrojnih seminara vezanih za skijanje, ples i fitness programe što uspješno ugrađuje u svoj rad. Dobitnica je mnogih priznanja i nagrada od kojih se ističe: 2006.godine Priznanje i nagrada Dekana Filozofskog fakulteta za poseban doprinos i postignuća u afirmaciji Fakulteta i sporta na gradskom, nacionalnom i međunarodnom nivou. 2012.godine dobiva, kao istaknuti kineziolog, Zahvalnicu i Zlatnu značku Hrvatskog kineziološkog saveza, 2018.godine Priznanje Sportske udruge Filozofskog fakulteta za promicanje sporta i postignuća na studentskim natjecanjima.

POPIS RADOVA

Znanstveni radovi – objavljeni u časopisima i publikacijama s međunarodno priznatom recenzijom (1)
1. Ljevaković, V. (1982). Latentna struktura nekih mjera fleksibilnosti. Kinezologija, vol. 13, br. 1-2 : M. Mraković((ur.) 61-70.Zagreb

Znanstveni radovi – međunarodno recenzirani i objavljeni u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa (7)
1. Caput-Jogunica, R.,Ćurković,S., Alikalfić,V. (2017.) Weight control behaviors among Croatian university students.In D.Milanović, G.Sporiš,S.Šalaj,D.Škegro (eds.) Proceedings Book of 8th International Scientific Conference on Kinesiology "20th Anniversary", Opatija,Croatia, May 10-14 2017. (pp. 292-296). Zagreb: University of Zagreb,Faculty of Kinesology. ISBN 978-953-317-049-7
2. Matković, R.B.Nedić,A.,.Alikalfić,V.,Jurković,M.,Matković, A.(2011.) Konzumacija alkohola kod sportskih trenera. Proceeding book of 6th FIEP European Congress Physical education in the 21st century - Pupils competencies. Poreč, (pp.619-621) ISBN-13: 978-953-95082-8-7
3. Ćurković S, Caput-Jogunica,R., Alikalfić,V. (2008.) Trend rizičnih oblika ponašanja studentica Sveučilišta u Zagrebu, U:M.Andrijašević(ur.) Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, Zagreb, (str.241-250)
4. Ćurković S.,Alikalfić, V., Caput-Jogunica,R. (2008.) Physical activity and diet habits on female students. In G. Starc, M. Kovač, K. Bizjak (eds.) Book of abstracts of 4th International Symposium Youth sport 2008 – ”The heart of Europe” (pp 91 –92). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport.
5. Ćurković S,.Alikalfić,V.,Caput-Jogunica,R. (2007.)Croatian university students health behavior, Proceeeding book of 1 4th Congress of EuropeanUnion for School and University Health and Medicine Eusuhm 07, Tampera, Finland
6. Alikalfić, V., Kosanović, K., Božić Fuštar, S., Sedar, M. (2005). Dancing activities in teaching physical exercise and health culture on Faculty of philosophy in Zagreb. In D. Milanović and F. Prot (eds.) Proceedings Book of 4th International Scientific Conference On Kinesiology, Opatija, 2005, ”Science and Profession – Challenge for the Future” (pp.130-133). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
7. Gošnik J.,Fučkar,K.,Alikalfić,V. (2003.) Preferences towards sport of students at the Faculty of philosophy.In S.Puhak and K.Kristić (eds.) Proceeding book, XVI European Sports Conference-Making sport attractive for all, Dubrovnik 2003. (pp.71-76).Zagreb:Ministry of Education and Sport of the Republic of Croatia

Znanstveni radovi - recenzirani i objavljeni u zbornicima radova domaćih stručnih i znanstvenih skupova (1)
1. Knjaz D.,Alikalfić,V., Lukenda,Ž., Pavlović,D.,Rupčić,T. (2010.) Prilog analizi uloge roditelja kao temelj razvoja djeteta sportaša.U. V,Findak(ur.) Zbornik radova 19. Ljetne škole kineziologa Hrvatske, „Individualizacija rada u područjima, edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 22.-26.6.2010.(119-123) Zagreb:Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-95082-6-3

Stručni radovi - recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s međunarodnihih stručnih i znanstvenih skupova (4)
1. Alikalfić V., Caput-Jogunica,R., Furjan-Mandić,G. (2006.) Tennis in physical education at University of Zagreb. In E.Segarra Vicens (eds.)Proceeding book, IV World congress of science and racket sports, Madrid
2. Kondrič M., Furjan-Mandić,G., Alikalfić,V. (2006.) Nordic walking in the physical preparation of racket sports players. In E.Segarra Vicens (eds.)Proceeding book, IV World congress of science and racket sports, Madrid
3. Rađenović,O.,Alikalfić,V.,Furjan-Mandić,G.(2003.).Fizička priprema skijaša. U: Zbornik radova međunarodnog znanstveno- stručnog skupa 12.Zagrebački sajam sporta i nautike (ur.D.Milanović, I.Jukić), Kineziološki fakultet, str.521-524.
4. Zmajić,H.,Ljevaković,D.,Alikalfić,V.(2003.).Dugoročna periodizacija razvoja funkcionalno motoričkih sposobnosti u kondicijskom treningu tenisača. U: Zbornik radova međunarodnog znanstveno- stručnog skupa 12.Zagrebački sajam sporta i nautike-(ur.D.Milanović, I.Jukić), Kineziološki fakultet, str.566-569.

Stručni radovi objavljeni u obliku sažetaka u zbornicima s međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova (2)
1. Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2011). Osnovni pokreti pri navijanju i njihov utjecaj na antropološki status studenata u okviru Plana i programa Fizičkog vaspitanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. U: S. Radisavljević Janić, I. Milanović, B. Bokan (ur.) Zborniku sažetaka sa Međunarodne naučne konferencije ”Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih” (str. 34). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu.
2. Alikalfić, V., Caput-Jogunica, R., Božić Fuštar, S. (2008) Cheerleading and pom pon dance at the University of Zagreb. In G. Starc, M. Kovač, K. Bizjak (eds.) Book of abstracts of 4th International Symposium Youth sport 2008 – ”The heart of Europe” (pp 144 – 145). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport.

Stručni radovi - recenzirani i objavljeni u zbornicima radova domaćih stručnih i znanstvenih skupova(1)
1. Ljevaković,D.,Alikalfić,V. (2000). Igra kao metodska osnova tenis igraonice. U: Zbornik radova znanstveno stručnog savjetovanja 9.Zagrebački sajam sporta i nautike-Slobodno vrijeme i igra (ur.M.Andrijašević), Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu, str. 134-137.

Stručni radovi - recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s domaćih stručnih skupova(6)
1. Alikalfić,V., Ćurković,S., Pavlović,D.,Andrijašević M. (2018.) Primjena ERR sustava poučavanja na kineziološkoj aktivnosti fitness mix u nastavi TZK na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 27. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Primjeri dobre prakse u područjima edukacije,sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč (str: 354 – 358). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
2. Andrijašević M., Alikalfić,V., Marić G. (2018.)Uloga I značaj hidratizacije kod sudionika kinezioloških aktivnosti. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 27. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Primjeri dobre prakse u područjima edukacije,sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč (str: 597 – 602). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
3. Pavlović,D.,Caput-Jogunica,R.,Alikalfić,V., (2017). Ishodi i kompetencije u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 26. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Kineziološke kompetencijeu područjima edukacije,sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč (str: 354 – 358). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
4. Božić Fuštar, S., Sedar, M., Alikalfić, V. (2009). Preferencije studenata/ica Filozofskog fakulteta u Zagrebu prema sportskim aktivnostima. U: B. Neljak (ur.). Zbornik radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč, 23.-27.06.2009.,(370-376) Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-95082-5-6.
5. Alikalfić,V. (2006.)Vježbe rasterećenja za osobe koje rade pri računalu. Zbornik radova, Primjena pravilnika o sigurnosti i zaštiti pri radu s računalom, Stručni skup, Zagreb, str.81-86
6. Juriša,M.,Furjan-Mandić,G.,Alikalfić,V. (1999).Primjena vježbi fleksibilnosti i stretchinga u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. U: Zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH (ur.V.Findak), Rovinj, Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture, str. 150-152.

Udžbenik (1)
1. Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja, V.Alikalfić-suautor (2009.) „Alpsko skijanje“. Opća prevencija skijaških ozljeda(str.164-200) . Zagreb: Znanje,2009.(259 str.) ISBN 978-953-195-848-6

Nastavni plan i program (1)
1. Caput-Jogunica R., Ćurković S.,Babić D.,Bagarić I.,Špehar N.,Alikalfić V.(2008.) „Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju“

Radovi objavljeni kao reprint (1)
1. Gošnik. J., Fučkar,K.,Alikalfić,V. (2005.) Preferences toward sport of students at the Fakulty of philosophy. Sri Swami Madhavananda, World peace Summit and the Message of Mahatma Gandhi, Zagreb. Str. 87-88

Recenzija priručnika (1)
1. Strelec, M. (1984.) “Moj bicikl, biciklizam-rekreacija i sport”.(ur.M.Kutanjac). Zagreb,vlastita naklada, Kerš ofsttisak

STRUČNI PRIKAZI objavljeni u knjigama (6)
1. Gošnik, J., Sedar, M., Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2008). Katedra za kineziologiju U: D. Dukić (ur) Informacije o razredbenom postupku i studijima, (str.86 – 89). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. Gošnik, J., Sedar, M., Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2006). Katedra za kineziologiju U: D. Dukić (ur) Zbornik programa preddiplomskih studija, (str. 366 – 371). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3. Gošnik, J., Sedar, M., Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2005). Katedra za kineziologiju U: Ž. Fink- Arsovski (ur) Informacije o razredbenom postupku i studiju, (str. 86 – 89). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
4. Gošnik, J., Sedar, M., Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2004). Katedra za kineziologiju U: Ž. Fink- Arsovski (ur) Informacije o razredbenom postupku i studijskim grupama, (str. 64 – 65). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
5. Gošnik, J., Sedar, M., Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2004). Katedra za kineziologiju U: Ž. Fink – Arsovski (ur) Vodič kroz studij, Upis i red predavanja za akademsku godinu 2004./2005. (258 – 263). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
6. Gošnik, J., Sedar, M., Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2003). Katedra za kineziologiju U: M. Jurković (ur) Vodič kroz studij, Upis i red predavanja za akademsku godinu 2003./2004. (str. 172 – 173). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.