Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
utorkom od 15 do 16:30
(tijekom ljetnih i jesenskih rokova i prema dogovoru mejlom)
Soba
B-210
Telefon
014092110
E-mail
ibakovic@ffzg.hr

Ivica Baković (Čakovec, 1982.) diplomirao je 2007. kroatistiku i slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 2013. (Izvedba povijesti u makedonskoj i hrvatskoj dramskoj književnosti druge polovice 20. stoljeća) pod mentorstvom prof. dr. Borislava Pavlovskog. Od 2007. je zaposlen kao znanstveni novak-asistent, od 2013. kao viši asistent-znanstveni novak, a od 2017. kao docent na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje drži nastavu iz makedonske književnosti. Bio je suradnik na projektu Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa te suradnik Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” na projektima Hrvatska književna enciklopedija i Kazališni leksikon. Bio je stipendist CEEPUS programa (Sveučilište u Skopju, 2007. i 2008), Vlade Republike Francuske (Université Lille III, 2008.) te BASILEUS programa (Svučilište u Skopju 2010./2011). Sudjelovao je na više domaćih i međunarnodnih znanstvenih simpozija te objavio nekoliko znanstvenih radova u zbornicima i časopisima. Područja interesa su mu (južna) slavistika, komparativna književnost, kazalište, izvedbene umjetnosti, film, itd.

Popis objavljenih radova dostupan na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=295634