Akademski stupanj
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
ponedjeljak, 11:15-12:15
Soba
F-307
Telefon
6002-344
E-mail
vedrana.berlengi@ffzg.hr

Rođena 1979. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2006. godine francuski jezik i književnost i antropologiju. 2006. godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike. Od 2006. do 2014. radila kao profesor francuskog jezika u Francuskoj alijansi u Zagrebu. Od 2007. do 2014. zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala na projektima Razvijanje učenikove samostalnosti uz pomoć Europskog jezičnog portfolija, Romanske gramatike za govornike hrvatskog te Francuski jezik za akademske namjene kao novi nastavni program: stanje i perspektive. Stručno se usavršavala na brojnim domaćim i međunarodni seminarima, među kojima se ističe onaj u studenom 2010. u CIEP-u u Sèvresu namijenjen osobama koje se bave obrazovanjem nastavnika: ForLang Europe – Une approche européenne de la formation des enseignants de langues. Sudjelovala je u organizacijskom odboru dvaju međunarodnih znanstvenih skupova koje je organizirao Odsjek za romanistiku: Francontraste 2010. i Francontraste 2013. Od 2014. zaposlena kao lektorica na Odsjeku za romanistiku.

Objavljeni radovi:
1) „Vještina slušanja – kako njome vladaju budući nastavnici francuskog jezika, a kako njihovi potencijalni učenici“. Lingvistika javne komunikacije: komunikacija u nastavi i komunikacijska gramatika. Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera (2009); pp. 57-64. ISBN 978-953-645-697-0

2) „Višejezičnost u varaždinskim i zagrebačkim općim gimnazijama“ (s M. Kukolja). Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu. Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera (2010); pp. 187-195. ISBN 978-953-314-017-9

3) „Kako učenici prihvaćaju Europski jezični portfolio u hrvatskim školama“. Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti. Nikšić: Filozofski fakultet (2010); pp. 286-294. ISBN 978-86-7798-039-9

4) „Nastavnikove uloge pri razvijanju učenikove samostalnosti“ (s Y. Vrhovac). Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti. Nikšić: Filozofski fakultet (2010); pp. 250-270. ISBN 978-86-7798-039-9

5) „Les apprenants croates face au Portfolio européen des langues“. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXXV-3. Novi Sad: Filozofski fakultet (2010); pp. 211-219. ISSN 0374-0730

6) Vrhovac, Y. i sur. (2010). „Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères : expériences des enseignants et activités avec des apprenants de 8 à 14 ans. / Introducing the European Language Portfolio in the Croatian and French foreign language classroom: teachers’ experiences and classroom activities with 8 to 14 year olds“. Zagreb: FF press. ISBN 978-953-175-375-3 (na ovoj sam knjizi radila i kao suautor i kao prevoditeljica)

7) „Elementary School Learners' Linguistic and Learning Awareness“ (s V. Bagarić Medve), in: Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique. Vrhovac, Yvonne (ur.). Zagreb: FF press (2012); pp. 107-124. ISBN 978-953-175-425-5

8) „Auto-évaluation de la production écrite en langue étrangère“, in: Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique. Vrhovac, Yvonne (ur.). Zagreb: FF press (2012); pp. 125-134. ISBN 978-953-175-425-5

9) „Ce français que nous enseignons...“ (s D. Damić Bohač), in: Le français sur objectif universitaire: Du concept à la pratique. Franić, Ivana; Magali Ruet (ur.). Zagreb: FF Press (2014); pp. 115-125. ISBN 978-953-175-495-8

10) „Strani jezik kao predmet poučavanja na neofilološkim studijima – na primjeru studija francuskog jezika i književnosti“ (s D. Damić Bohač), Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja. Stolac, Dijana; Anastazija Vlastelić (ur.). Zagreb: HDPL (2017); pp 45-55. ISBN 978-953-7963-58-3

11) „Quelques difficultés de la prononciation des consonnes vues par les croatophones“ (s M. Lukežić Štorga), in: Francontraste 3: Structuration, langage, discours et au-delà. Pavelin Lešić, Bogdanka (ur.). Mons: CIPA (2017); pp 149-164. ISBN 978-2-930200-77-4


Prijevodi:
10) Holder, E.: Čitatelju, ljubavi moja, Zarez, VI/131, Zagreb, 2004, str. 27. ISSN 1331-7970
11) Adam, O.: Preživjeti zimu, VBZ, Zagreb, 2005, str. 71-101. ISBN 953-201-478-0
12) Faye, E.: Sudnji dan, Zarez, VIII/179, Zagreb, 2006, str. 22-23. ISSN 1331-7970
13) Fulgence, J.: Na Svetog Ravaillaca, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 23-27. ISBN 978-953-12-0538-2
14) Boulanger, D.: Kantica za zalijevanje, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 189-197. ISBN 978-953-12-0538-2
15) Gavalda, A.: Taj muškarac i ta žena, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 265-267. ISBN 978-953-12-0538-2
16) Gavalda, A.: Događaj dana, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 269-277. ISBN 978-953-12-0538-2
17) Villovitch, H.: La Plaine-voyageurs, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 279-286. ISBN 978-953-12-0538-2
18) Jauffret, R.: Bojim se samoga sebe, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 287-291. ISBN 978-953-12-0538-2
19) Jauffret, R.: Igre na plaži, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 293-294. ISBN 978-953-12-0538-2
20) Faye, E.: Nagasaki, Edicije Božičević, Zagreb, 2012. ISBN 978-953-6751-77-8
21) Kompetencije učitelja i nastavnika stranoga jezika u osnovnoj školi u Republici Hrvatskoj / Competences of primary school foreign language teachers in the Republic of Croatia / Les competences des enseignants de langues estrangeres dans les ecoles primaires et les colleges en Croatie / Kompetenzen der Fremdsprachenlehrer in kroatischen Grundschulen, Radišić, M., Pavičić Takač, V., Bagarić, V. (ur.), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku, Osijek, 2007., str. 17-24. ISBN 978-953-6965-12-0 (prijevod na francuski)
22) Vrhovac, Y. i sur. (2010). „Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères : expériences des enseignants et activités avec des apprenants de 8 à 14 ans. / Introducing the European Language Portfolio in the Croatian and French foreign language classroom: teachers’ experiences and classroom activities with 8 to 14 year olds“. Zagreb: FF press. ISBN 978-953-175-375-3


Održana izlaganja i predavanja:
1) „Vještina slušanja – kako njome vladaju budući nastavnici francuskog jezika, a kako njihovi potencijalni učenici“, HDPL XXII. međunarodni znanstveni skup - Lingvistika javne komunikacije, Osijek, 22. - 24. svibnja 2008.
2) „Višejezičnost u varaždinskim i zagrebačkim općim gimnazijama“ (s M. Kukolja), HDPL XXIII. međunarodni znanstveni skup - Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu, Osijek, 21. - 23. svibnja 2009.
3) „Kako učenici prihvaćaju Europski jezični portfolio u hrvatskim školama“, međunarodni znanstveni skup Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti, Nikšić, 1. - 2. listopada 2009.
4) „Nastavnikove uloge pri razvijanju učenikove samostalnosti“ (s Y. Vrhovac), međunarodni znanstveni skup Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti, Nikšić, 1. - 2. listopada 2009.
5) „Les apprenants croates face au Portfolio européen des langues“, međunarodni znanstveni skup Colloque des départements d'études françaises - Etudes françaises aujourd'hui, Novi Sad, 6. - 7. studenog 2009.
6) „Plurilinguisme dans les lycées croates“ (s M. Kukolja), međunarodni znanstveni skup New Challenges for Multilingualism in Europe, Dubrovnik, 11. - 14. travnja 2010.
7) „Razvijanje pragmatičnih kompetencija u udžbenicima francuskog i talijanskog jezika“ (s M. Kukolja), HDPL XXIV. međunarodni znanstveni skup - Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene, Osijek, 20. - 22. svibnja 2010.
8) „Emploi des stratégies d'apprentissage : une étude comparative à l'aide du Portfolio européen des langues“ (s I. Franić), međunarodni znanstveni skup Francontraste, Zagreb, 2. - 4. prosinca 2010.
9) „Kompetencije nastavnika stranoga jezika - usporedba stavova učenika i nastavnika“ (s M. Kukolja), HDPL XXV. međunarodni znanstveni skup - Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici, Osijek, 12. - 14. svibnja 2011.
10) „Francuski obrazovni sustav“ – predavanje na Županijskom stručnom vijeću nastavnika francuskog jezika, Zagreb, 27. studenog 2007.
11) „Jezična svjesnost i refleksivni pristup učenju i poučavanju stranoga jezika“ – predavanje na Županijskom stručnom vijeću nastavnika francuskog jezika, Zagreb, 7. siječnja 2014.
12) „Europski portfolio za obrazovanje nastavnika jezika (EPONAJ)“ – predavanje na stručnom usavršavanju za profesore Francuske Alijanse, Zagreb, 14. veljače 2014.
13) „Quelques difficultés de la prononciation des consonnes vues par les croatophones“ (s M. Lukežić Štorga), međunarodni znanstveni skup Francontraste 2016, Zagreb, 8.-10. travnja 2016.
14) „Treba li posvetiti više pažnje izgovoru?“ - predavanje na Županijskom stručnom vijeću nastavnika francuskog jezika, Zagreb, 16. prosinca 2016.
15) „Strani jezik kao predmet poučavanja na neofilološkim studijima - na primjeru studija francuskog jezika i književnosti“ (s D. Damić Bohač), HDPL XXX. Međunarodni znanstveni skup - Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, Rijeka, 12.-14. svibnja 2016.
16) „L'importance de la cohérence dans la correction des productions écrites en français langue étrangère“, Colloque International de Linguistique GReG PLS 5 La correction en langue(s), Nanterre, 17.-18. studenog 2017.
17) „Čitanje s razumijevanjem u nastavi stranoga jezika“ – predavanje i radionica na seminaru za nastavnike-pripravnike, Zagreb, 12. siječnja 2018.
18) "The Use of Personal Pronouns in French FL Learners' Argumentative Texts" (s V. Bagarić Medve i I. Šarić Šokčević), Romance Studies in the Age of Multilingualism 2018, Moskva, 18.-20. listopada 2018.