Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
srijeda 12-13h
Soba
B121
Telefon
+00385 1 6120 084
E-mail
vbresic@ffzg.hr

Vinko Brešić (1952), profesor novije hrvatske književnosti, predavač na dodiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, autor 11 autorskih znanstvenih i 25 stručnih knjiga, redaktor djela 27 hrvatskih pisaca 19. i 20. st. među kojima i kritičkog izdanja sabranih djela Ivane Brlić-Mažuranić, dobitnik Državne nagrade za znanost (2006) i Povelje Filozofskog fakuleta (2015). .

Važnije znanstveno-stručne knjige: Dobriša Cesarić (1984.), Časopisi Milana Marjanovića (1990.), Dragi naš Šenoa (1992.), Autobiographies by Croatian Writers (1993.), Hrvatsko pjesništvo osamdesetih: bibliografija 1980-1989. (1993.), Novija hrvatska književnost (1994.), Hrvatski putopisi (1996. i 1997.), Autobiografije hrvatskih pisaca (1997.), Mila si nam ti jedina… Hrvatsko rodoljubno pjesništvo od Bašćanske ploče do danas. (1998. – Suautor), Knjiga o Virovitici (1999. i 2001.), Teme novije hrvatske književnosti (2001.), Pjesnici hrvatske moderne (2003.), Slavonska književnost i novi regionalizam (2004.), Čitanje časopisa (2005.), Hrvatski književni časopisi 19. stoljeća – Studija & Bibliografija, 1-5 (2006-07.), Kritike ( 2008.), Iz pr(a)ve ruke. Nove autobiografije hrvatskih pisaca, knj. 1-3 (2013-2015), Praksa i teorija književnih časopisa (2014.), Hrvatska književnost 19. stoljeća (2015.), Kroatistička čitanja (2017.), Eseji o autobiografiji (2018.)