Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru e-mailom
Soba
C-314
Telefon
4092-197
E-mail
dcorkalo@ffzg.hr

Rođena 1966. u Vinkovcima, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1990), te magistrirala 1993. i doktorirala 1997. Od 1990. radi u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao mladi istraživač, asistent (1994), viši asistent (1998), docent (2000), izvanredni (2005), te redovni profesor (2010). Usavršavala se u Norveškoj (1992), Poljskoj (1994), te SAD-u (1999). Bila Fulbrightov stipendist na University of Massachussets at Amherst, USA (2003/2004), te gostujući znanstvenik na Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, USA (2014). Gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Osijeku i Sarajevu, te na Sveučilištu u Lausanneu (Švicarska). Bila mentorica tridesetak diplomskih radova, četiri magistarska i jednoga doktorskog rada. Voditeljica doktorskog studija psihologije od 2005. Predsjednica Etičkog povjerenstva za istraživanja s ljudima Odsjeka u dva mandata. Surađivala u nizu domaćih i inozemnih projekata, te vodila ili suvodila četiri međunarodna projekta. Bila predsjednicom i/ili članicom organizacijskoga i programskog odbora nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija. Članica Hrvatskog psihološkog društva, European Association for Social Psychology, European Society for Traumatic Stress Studies, te član-osnivač Društva za psihološku pomoć i Hrvatskog društva za traumatski stres. Uredila tri knjige, od kojih je jedna sveučilišni udžbenik. Objavila pedesetak znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovala na više desetaka domaćih i međunarodnih konferencija. Dobitnica Godišnje hrvatske državne nagrade za znanost (2005), nagrade Ramiro Bujas Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo (2005), nagrade Ramiro Bujas HPD-a za osobito vrijednu knjigu godine (2009), te nagrade Marulić: Fiat Psychologia (2012) za osobito vrijedan doprinos razvoju i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

Glavno područje Dinkina zanimanja su međugrupni odnosi u ratu i miru. U posljednjih desetak godina bavi se socijalnorekonstrukcijim procesima u zajednicama pogođenima ratom, posebno onima koji pridonose normalizaciji međugrupnih odnosa, oporavku zajednica i njihovu napretku. Posebno je zanimaju procesi etničke identifikacije i razvoja (etničkog) identiteta, te njihov značaj u odnosima manjine i većine, poglavito u dinamici intenziviranja, ali i ublažavanja sukoba. U tom kontekstu istaknuto mjesto zauzimanju istraživanja manjiskog obrazovanja i njegova uloga u socijalnoj integraciji djece i razvoju višestrukih grupnih identiteta djece, pripadnika manjina.
U novije se vrijeme također bavi i etikom psiholoških istraživanja, posebno kvalitativnih.